072-5669116

Ondernemen is risico nemen

Als je een onderneming start, sta je vaak niet stil bij de risico’s die je loopt. Misschien geef je je vaste baan op of moet je geld investeren terwijl je nog niets verdiend hebt. Maar je bent helemaal vol van je plan en gaat uit van het meest positieve scenario. Tot een grote klant zijn facturen niet betaalt, je compagnon veel meer uitgeeft dan jij of je een order verprutst door overmacht….

Ondernemen is risico nemen. Zo simpel is dat. Maar met een goede voorbereiding kan je die risico’s tot een minimum beperken. In dit blog geven we je een aantal waardevolle adviezen waarmee jij de risico’s kunt beperken.

Ondernemingsvorm

Eén van de eerste keuzes die je moet maken als startende ondernemer is je ondernemingsvorm. Door het kiezen van de juiste ondernemingsvorm kan je al een hoop risico’s verminderen. Bijvoorbeeld het risico dat je in privé aansprakelijk gesteld kan worden voor zakelijke schulden. Meer over ondernemingsvormen lees je in de blogs Eén BV is geen BV en Ondernemingsvorm, welke kies je?

Offerte en algemene voorwaarden

Zorg voor een duidelijke opdrachtbevestiging of offerte

Het begint allemaal met de opdrachtbevestiging of offerte. Zeker in de dienstverlening is het belangrijk dat je duidelijk omschrijft wat jij voor je klant gaat realiseren en hoe je bijvoorbeeld omgaat met extra uren. Omschrijf ook wat jij van je klant verwacht, bijvoorbeeld het aanleveren van juiste informatie of het betalen van de facturen binnen een redelijke termijn.

Niet onbelangrijk: laat de offerte schriftelijk bevestigen, desnoods met een e-mail waarin de klant aangeeft akkoord te gaan. Mondeling is ook bindend, het is alleen zo lastig te bewijzen als er ooit onenigheid over ontstaat! Bovendien heb je dan ook geen akkoord op je algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn geen overbodige luxe

Laat je offerte altijd vergezeld gaan van algemene voorwaarden. Het opstellen van algemene voorwaarden is echt een MUST voor iedere ondernemer! Natuurlijk wil je liever iemand vertrouwen op zijn blauwe ogen, maar niet iedereen houdt er dezelfde normen en waarden op na als jij. Er komt een moment dat je blij bent dat je terug kunt vallen op je algemene voorwaarden. 

Wat moet daar dan in staan?

Dat verschilt per branche en zelfs per onderneming. Natuurlijk kan je algemene voorwaarden van internet plukken of van een vergelijkbaar bedrijf kopiëren, maar laat ze dan altijd checken door een jurist. Inderdaad, dat kost geld. Maar het bespaart je ook een hoop gedoe en mocht je ze ooit nodig hebben, dan kan het maar beter goed in elkaar zitten.

Doe je zaken met grote concerns? Dan overrulen die soms jouw algemene voorwaarden. Denk dan goed na of je dat risico wil nemen.

Tip: zet in je algemene voorwaarden dat je nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk gesteld kan worden dan het maximale bedrag waarvoor jij verzekerd bent of wat je voor je dienstverlening in rekening hebt gebracht.

Verzekeringen

Verzekeringen, is dat echt nodig?

Vaak heb je als startende obernemer niet veel te besteden. Verzekeringen zijn niet goedkoop en in jouw ogen misschien een beetje overdreven. Ik word heus niet ziek, denk je misschien, dus die arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet nodig. En ik doe mijn werk eerlijk en goed, dus aansprakelijkheid is ook overbodig. Dat bespaart een hoop kosten! 

Toch adviseren wij om altijd een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Stel dat je in het voorbij lopen een sculptuur omtikt en die blijkt een half miljoen waar te zijn? Of je morst koffie op de laptop van je klant? We zijn allemaal mensen en een ongeluk zit in een klein hoekje!

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is ook geen overbodige luxe. Niemand weet tenslotte wat hij onder de leden heeft. En mocht je de gigantische pech hebben dat je ALS of iets anders verschrikkelijks krijgt, dan wil je niet dat je inkomen ook nog eens compleet wegvalt! Heb je daar als starter nog geen budget voor? Kijk dan of je in overleg met een verzekeringsadviseur de uitkering pas na een jaar in kunt laten gaan. Dan bespaar je flink op de kosten, maar ben je wel verzekerd voor langdurige ziekte!

Laat je verzekeringen periodiek checken

Als ondernemer verandert je situatie regelmatig. Je bedrijf groeit, je gaat misschien een samenwerking aan of de omstandigheden in jouw branche veranderen. Laat daarom één keer per jaar je verzekeringen checken door een specialist. Het zou zo zonde zijn als je een keer je verzekering nodig hebt en hij blijkt niet meer afdoende te zijn!

Neem je verantwoordelijkheid

Heb je toch een keer een fout gemaakt? Probeer dat dan niet weg te moffelen, te verdoezelen of goed te praten. Neem je verantwoordelijkheid en zeg sorry. Klop vervolgens aan bij je verzekering en kijk of je recht op een vergoeding hebt.

Als wij bijvoorbeeld een te lage aangifte omzetbelasting voor een klant hebben ingediend, dan is het suppletiebedrag (dus wat de klant eigenlijk had moeten betalen) natuurlijk niet verzekerd. Maar een eventuele boete die onze klant krijgt opgelegd wél. 

Debiteuren, schulden en faillissement

Goed debiteurenbeheer

Natuurlijk betaal jij je rekeningen keurig op tijd. Maar doen jouw klanten dat ook? Openstaande facturen kunnen een flinke post worden en daarom is het verstandig er op tijd aandacht aan te besteden. Simpel gezegd doe je dat zo:

1. Stuur na het verlopen van de betalingstermijn een herinnering.

2. Wordt deze alsnog niet betaald? Stuur dan een 2e herinnering of bel je klant. Vaak is bellen beter omdat je informatie krijg over het waarom en je eventueel een betalingsregeling kunt afspreken.

3. Betaalt je klant nog steeds niet? Verstuur dan een laatste herinnering of aanmaning. Hiermee stel je de klant ‘in gebreke’. Vermeld de volgende zin: “Als deze factuur niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, geven wij de afhandeling uit handen aan een incassobureau. Alle hieruit voortkomende kosten zullen tevens voor uw rekening komen.”

4. De laatste stap is inderdaad het uit handen geven.

Wil je meer weten over goed debiteurenbeheer? Lees dan onze informatiepagina ‘Goed debiteurenbeheer’.

Faillissement, als het echt niet anders meer kan

Je hoopt natuurlijk nooit op dit punt terecht te komen. Maar soms is het echt de beste oplossing: een faillissement aanvragen. Laat je in dat geval altijd heel goed begeleiden! We zien te vaak dat ondernemers in nood gekke bokkesprongen maken en onnodig veel geld verliezen.

Een veel gemaakte fout is bijvoorbeeld, hoe goed bedoeld ook, dat je het personeel nog uit wilt betalen als het faillissement al onvermijdelijk is. Natuurlijk wil je het voor je personeel zo goed mogelijk regelen, maar zij zullen een uitkering van het UWV krijgen. En dus kan jij beter je schuld niet nóg hoger op laten lopen door hen uit te betalen.

Tip: Meld binnen 14 dagen nadat een belastingaanslag betaald moest worden, jouw betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Doe je dit niet of te laat, dan kan je als bestuurder van en BV hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor alle belastingschulden!

Paulia….. wattes?

Elke beslissing die je in deze fase neemt, kan tegen je gebruikt worden. Als bestuurder kan je namelijk aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde beslissingen (die in jouw ogen heel logisch lijken). Los jij bijvoorbeeld eerst de lening aan je oom af omdat je die belangrijker vindt dan de schuld bij de Belastingdienst, dan kan dat grote problemen opleveren. Het niet gelijk behandelen van schuldeisers heet Paulianeus handelen en is strafbaar.

Samenwerken: kracht én risico

Ten slotte nog een groot risico, maar ook een grote kracht, is het aangaan van een samenwerking met een compagnon of meerdere aandeelhouders. De risico’s die hier aan kleven zijn te uitgebreid om hier te noemen en daarom besteden we daar in onze volgende blog uitgebreid aandacht aan!

Tot nu toe is onze samenwerking binnen BG alleen maar een kracht gebleken. En omdat we de risico’s goed ingedekt hebben, gaan wij vol vertrouwen door met ondernemen. Met Samen Ondernemen!

Pascal

 

Blijf op de hoogte