072-5669116

  Inloggen op BG online & BG portaal

BG Online
Voor het online verwerken van je administratie heb je een RDP koppeling ontvangen. Via deze koppeling kan je inloggen. Lukt dat niet of heb je de koppeling niet meer? Neem dan even contact op.

 

BG portaal
Voor het online accorderen van fiscale aangiften, deponeren van digitale jaarstukken bij de Kamer van Koophandel en nog veel meer digitale communicatie.
Klik hier om in te loggen

 

Yuki
Voor het online bekijken van je administratie.
Klik hier om in te loggen

 

BG Salarisadministratie / Nmbrs
Inzage in je online salaris administratie
Klik hier om in te loggen

 
Nieuws: Prinsjesdag 2018: het hete hangijzer Het is bijna dagelijks in het nieuws: wordt de dividendbelasting afgeschaft of niet? Het kabinet staat nog steeds achter deze maatregel, terwijl de oppositie er fel op tegen is. Lees verder
Contact opnemen Alkmaar: (072) 566 9116

Lisse: (0252) 415 841

Contact