072-5669116

Privacyverklaring BG accountants

BG accountants vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens worden beschermd. In deze privacyverklaring geven we aan welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen. BG accountants volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

In deze privacyverklaring betekent jouw "persoonlijke informatie": informatie of informatieonderdelen waarmee je geïdentificeerd kan worden. Dit zijn gegevens zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie zijn zoals je IP-adres.

De persoonlijke informatie die wij via onze website van jou verzamelen, zijn de gegevens die je invult op het contactformulier. Namelijk: je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mail adres.

Je kan onze website uiteraard ook bezoeken zonder dat je deze gegevens achterlaat. Als je besluit ons wel persoonlijke informatie te geven, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld. BG accountants houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Die persoonlijke informatie die je ons toevertrouwt, gebruiken we om contact met je op te kunnen nemen. Als jij je gegevens invult op het contactformulier, geef je ons daarmee toestemming om dit te doen.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid, ras, godsdienst of strafrechtelijk verleden. Op onze website verzamelen wij géén bijzondere persoonsgegevens.

Mochten we overeenkomen dat wij voor jou administratieve diensten gaan verlenen, dan hebben wij wel diverse financiële gegevens nodig waaronder je BSN nummer.

Delen van persoonsgegevens met derden

BG Accountants verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens verstrekken wij uitdrukkelijk niet aan onbekende derde partijen. De gegevens die wij ontvangen via de website worden beheerd door / opgeslagen door / doorgegeven aan:

  • Ons communicatiebureau. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam doorgegeven aan ons communicatiebureau en opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen hun mailsysteem.
  • Onze webhost en IT-partner. Alle gegevens die jij tijdens jouw bezoek achterlaat, zoals aanvragen of e-mails, worden opgeslagen op de servers van onze IT-partner.

Geautomatiseerde besluitvorming

BG accountants neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BG accountants) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies en vergelijkbare technieken

BG accountants gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij houden tevens statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BG accountants en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bgaccountants.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. BG accountants wil je er nog op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BG accountants neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bgaccountants.nl.

Voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens met onze klanten, werken wij met een beveiligd portaal. Dit is een aparte, strikt beveiligde omgeving waar derden geen toegang tot hebben. Wij ontmoedigen het uitwisselen van persoonsgegevens via e-mail, dropbox of apps omdat dit openbare netwerken zijn die veel gevoeliger zijn voor attacks, malware en virussen dan het gebruik via BG portaal.

Onze nieuwsbrief

Wij sturen onze klanten en andere geïnteresseerden een nieuwsbrief om hen te informeren over fiscaal, juridisch of vaktechnisch nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt, met ingang van 25 mei 2018 alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt alleen aan ons communicatiebureau verstrekt, niet aan  andere partijen.

Privacy beleid van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. BG accountants aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de manier waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, kan je het privacy beleid van de betreffende website raadplegen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens gebruiken. 

Klacht indienen

Als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door BG accountants niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van BG accountants.

Functionaris Gegevensbescherming:

Martijn de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van BG accountants. Hij is te bereiken via martijn@bgaccountants.nl of op telefoonnummer 0725669116.

Contact opnemen

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail info@bgaccountants.nl.

Contactgegevens:

BG accountants
Kamerlingh Onnesstraat 14-F
1821 BP Alkmaar
0725669116
https://www.bgaccountants.nl

info@bgaccountants.nl

Baarda Gabler Accountants B.V. h/o BG accountants, gevestigd aan Kamerlingh Onnesstraat 14-F 1821 BP Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Blijf op de hoogte