072-5669116

Bewindvoerder

Als bewindvoerder heb je te maken met verschillende belangen. Daarom worden er door de rechtbank strenge eisen gesteld aan je vakbekwaamheid. Wij helpen je graag om aan die eisen te voldoen.

Wij hebben een programma ontwikkeld dat toetst of je als bewindvoerder aan het besluit kwaliteitseisen van 29 januari 2014 voldoet. De resultaten van de toets leggen we vast in een zogenaamd rapport van feitelijke bevindingen dat als bijlage bij de jaarrekening komt.

Waar wij jou als bewindvoerder behulpzaam mee kunnen zijn:

 

Blijf op de hoogte