072-5669116

Toetsing en rapport bewindvoerder

Wil je als bewindvoerder goed je werk kunnen doen, dan heb je daar wel wat ervaring en kennis voor nodig. Maar dat is niet voldoende. Je moet namelijk ook voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in het besluit van 29 januari 2014 voor de waarborging van de kwaliteit van bewindvoerders.

Wij hebben een programma ontwikkeld dat toetst of je als bewindvoerder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het toetsingsprogramma bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • Vakbekwaamheid
  Wij toetsen of je als ondernemer (en je eventuele werknemers) voldoende opleidingsniveau hebt en of er ieder jaar voldoende tijd wordt besteedt aan (bij)scholing.
   
 • Inrichting van de onderneming
  We bekijken de inschrijving, continuïteit, werkprocessen en bereikbaarheid.
   
 • Ethiek
  Regels en reglementen met betrekking tot onder andere de privacy, geheimhouding en klachtenprocedure moeten goed op orde zijn. Uiteraard zullen wij je ook op de hoogte brengen als de regelgeving wijzigt of er andere ontwikkelingen zijn.

Uiteraard zijn dit slechts een paar onderdelen uit de volledige toetsing. Onze bevindingen leggen we vast in het zogenaamde rapport van feitelijke bevindingen en in het jaarlijks verslag ten aanzien van de bewindvoerder. Deze twee documenten moeten, samen met de jaarrekening, naar de rechtbank toegezonden worden.

Blijf op de hoogte