072-5669116

Kwaliteitseisen bewindvoerder

Als bewindvoerder of curator heb je te maken met verschillende belangen. Daarom worden er door de rechtbank strenge eisen gesteld aan je vakbekwaamheid en ethiek. Wij helpen je graag om aan die eisen te voldoen.

Bewindvoerder of curator word je niet zomaar. Je hebt te maken met financiële vraagstukken en met mensen in een lastige situatie. Dat vraagt om een deskundige benadering. Daarom heeft de rechtbank een aantal eisen opgesteld op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, bedrijfsvoering en omgang met klanten. Om aan die regelgeving te voldoen, is het belangrijk de procedures te volgen en dit vast te leggen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wij hebben een werkprogramma en rapport ontwikkeld dat toetst of je als bewindvoerder aan het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2018 voldoet. De resultaten van de toets leggen we vast in een zogenaamd rapport van feitelijke bevindingen dat we bij de jaarrekening voegen. Voldoe je nog niet aan alle eisen, dan helpen wij je graag een stapje verder, bijvoorbeeld door een procedure handboek ter beschikking te stellen.

Wij maken de volgende documenten voor je op:

  • Aanbiedingsbrief
  • Adviesbrief
  • Rapport van feitelijke bevindingen
  • Jaarrekening met samenstellingsverklaring ondertekend door gecertificeerd accountant

Rapport van feitelijke bevindingen

Voor het opstellen van het rapport van feitelijke bevindingen kijken we naar de eisen die worden gesteld aan de organisatie en naar de dossiervorming van jouw klanten. Bij eisen die aan de organisatie worden gesteld, kan je bijvoorbeeld denken aan de procedures, verzekeringen, het gebruik van software, vervanging bij afwezigheid en de klachtenregeling. Om te kijken of je voldoet aan de eisen voor de dossiervorming toetsen we 10% van jouw totale aantal dossiers, met een minimum van 10 dossiers.

Daarnaast houden wij natuurlijk rekening met de aanvullende kwaliteitseisen die gesteld worden door brancheverenigingen. BG accountants verzorgt het rapport van feitelijke bevindingen conform het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2018, die de rechtbank samen met NBA heeft vastgesteld. De rechtbank maakt zelf de afweging of een bewindvoerder aan de gestelde eisen voldoet.

Wij kunnen je verder ondersteunen bij:

 

Werkzaamheden Eenmanszaak V.O.F. Stichting B.V.

Opstartkosten 
eenmalig
€ 895

 

 

eenmalig
€ 895

 

 

eenmalig
€ 895

 

 

eenmalig
€ 1095

 

 


Rechtsvorm zonder Personeel 
Rapport van feitelijke bevindingen conform het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2018 in combinatie met een jaarrekening met samenstelverklaring
 
per maand
€ 295

 

 

per maand
€ 335

 

 

per maand
€ 295

 

 

per maand
geen

 

 

Rechtsvorm met Personeel 
Rapport van feitelijke bevindingen conform het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2018 in combinatie met een jaarrekening met samenstelverklaring
 
€ 355 € 395 € 355 € 395
Bovengenoemde tarieven gelden voor rechtspersonen met maximaal 100 klanten. Heb je meer dan 100 klanten, dan rekenen we een opslag van € 2,50 per maand per klant. Bovengenoemde tarieven zijn op basis van automatische incasso en zijn exclusief:
- garantie goedkeuring rechtbank
- garantie goedkeuring beroeps- of branchevereniging
- aanvullende kosten in verband met veranderende regel- en wetgeving
- aanvullende correspondentie met Rechtbank of beroeps-/brancheverenigingen
- reiskosten van ons kantoor naar uw locatie á € 1 per kilometer
- loonadministratie
- verwerking financiële administratie
- belastingaangiften
- (fiscaal) advies
Voor de B.V. betreft het de werkzaamheden voor de werkmaatschappij.

 

 

Blijf op de hoogte