072-5669116

Accountantsverklaring

Bij de jaarrekening wordt altijd een accountantsverklaring toegevoegd. Afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte van het bedrijf en de omzet, kan dit een samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring of controleverklaring zijn.

Joost en Pascal zijn gecertificeerd accountants die deskundig te werk gaan en bevoegd zijn om samenstellingsverklaringen en beoordelingsverklaringen af te geven. Zij zijn zeer volledig in hun dossiervorming en onderbouwing voor de afgegeven accountantsverklaringen. Zij werken volgens de door de NBA opgelegde regelgeving en worden elke 5 jaar getoetst door de NBA. Je kunt er dus altijd op vertrouwen dat de cijfers nauwkeurig zijn samengesteld. Dat is wat wij noemen deskundig ondernemen!

Samenstellingsverklaring

Om een samenstellingsverklaring te kunnen afgeven maken wij een volledig digitaal dossier op. Wij stellen de jaarrekening samen en voeren allerlei toetsende werkzaamheden uit die wij vastleggen in ons dossier. Hierdoor ontstaat een zeer volledig en uitgebreid dossier dat is samengesteld volgens de oplegde NBA regelgeving.

Beoordelingsverklaring

Als een samenstellingsverklaring niet voldoende is, kunnen wij ook een beoordelingsverklaring afgeven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij reisbureaus die zijn aangesloten wij het SGR. In dat geval doen wij een nóg uitgebreidere analyse en voeren meer toetsende werkzaamheden uit, die we allemaal vastleggen in het dossier. Dit resulteert in een beoordelingsverklaring.

Controleverklaring

Voor grotere bedrijven of bedrijven die veel subsidie krijgen van de overheid is een controleverklaring vereist. Het afgeven van een controleverklaring verzorgt BG accountants niet zelf. Controleren van een jaarrekening en bijbehorende regelgeving is een vak apart en besteden wij uit aan een registeraccountant. Wij stellen dan de jaarrekening samen en vervolgens wordt de accountantscontrole door de registeraccountant verzorgd.

Blijf op de hoogte