072-5669116

Meer duidelijkheid over de NOW, Tozo, TOGS en reiskosten

De coronacrisis levert naast een hoop zorgen ook een hoop nieuwe regelingen en afkortingen op. De WTV werd NOW, het Bbz werd uitgebreid met de Tozo en toen kwam ook de TOGS nog om de hoek kijken. Met deze uitleg willen we proberen wat duidelijkheid te scheppen in het oerwoud van nieuwe afkortingen en regelingen.
 

Werktijdverkorting en NOW 

Al snel bleek de regeling voor Werktijdverkorting (WTV) lang niet toereikend voor alle bedrijven die in de problemen kwamen met hun personeel. Dus is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Inmiddels is bekend gemaakt dat de omzetdaling voor deze regeling wordt berekend door een vergelijking te maken van 25% van de omzet in 2019 met de omzet van maart t/m mei 2020. Een duidelijke uitleg van de NOW vind je op de website van onze juridische raadgever Auxilium.

Komende maand gaan wij voor alle klanten die een aanvraag hebben lopen, berekenen op welk moment we het beste de NOW kunnen aanvragen. We hebben een rekentool waarin we de verwachte compensatie kunnen berekenen en daaruit blijkt dat het soms extra voordeel kan opleveren om nog even te wachten met de aanvraag!
 

Bbz uitgebreid met Tozo 

Zelfstandigen die in (tijdelijke) financiële problemen zijn gekomen, konden al een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) bij hun gemeente. Deze regeling is nu uitgebreid met de nieuwe Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). ZZP-ers kunnen met de Tozo ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Wellicht wordt deze regeling ook opengesteld voor DGA's, maar dat is nog niet zeker. De uitkering is voor maximaal drie maanden en vult je inkomen aan tot het sociaal minimum. Ook kan je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal om tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.

Voor het aanvragen van de Tozo in de gemeente Alkmaar kun je hier terecht: https://www.haltewerk.nl/footer-menu/nieuws/detail/coronavirus-extra-steun-voor-ondernemers/

Ondernemers uit de Bollenstreek kunnen hier terecht: https://www.isdbollenstreek.nl/Home/Nieuws/Nieuws/Extra_ondersteuning_voor_ZZP_ers
 

De gift van € 4.000 of TOGS

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een eenmalige gift van € 4.000, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven in het MKB (met en zonder personeel) die schade lijden door het coronavirus welke later niet meer in te halen valt. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met de benoemde SBI-codes. 

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming online indienen via de website van RVO. Helaas kom je niet in aanmerking als de juiste SBI code niet als 1e staat geregistreerd of als je onderneming op je huisadres staat ingeschreven. We weten dat dit voor veel ondernemers een probleem vormt en hopen dat de overheid hier nog een uitzondering voor maakt. Zodra daar meer over bekend is, laten we het weten!
 

Reiskostenvergoeding wel of niet?

Als werknemers langere tijd niet werken of thuiswerken, gaat er nog iets anders spelen: betaal je de vaste reiskostenvergoeding door of niet? Dat ligt er aan wat er is vastgelegd in het contract of het personeelshandboek. Worden de reiskosten als voorschot vergoed, maar vindt er aan het eind van het jaar een nacalculatie plaats? Dan is er geen reden om de vergoeding nu stop te zetten.

Als er geen nacalculatie plaatsvindt, dan zal in bijna alle gevallen het 36 weken principe gelden. Als een werknemer in een jaar minimaal 36 weken naar dezelfde werkplek reist, wordt dat gezien als een vaste arbeidsplaats. Dat betekent dat je de reisafstand bij een fulltime betrekking 214 maal in een jaar mag vergoeden. Als je een langdurige afwezigheid verwacht (meer dan 6 weken), mag je de vaste vergoeding nog deze en de volgende kalendermaand betalen. 

Dat betekent dat je de reiskostenvergoeding sowieso nog t/m april mag uitkeren. Daarna mag je de reiskostenvergoeding weer uitkeren vanaf de 1e van de volgend maand. Dus wanneer je werknemer in mei weer gaat werken, mag je vanaf 1 juni de reiskostenvergoeding weer uitkeren. Niemand weet wat er daarna zal gebeuren, misschien komt hier ook weer een nieuwe regeling voor. Wij houden je op de hoogte!

Overzicht in de chaos

Bij de Kamer van Koophandel vind je een goed overzicht van alle regelingen voor ondernemers. Bekijk hier het overzicht van de noodmaatregelen bij de KvK.
 

Tot slot

We zien het ongeduld bij ondernemers groeien. Logisch, want elke dag zonder inkomsten is er één te veel. Toch willen we iedereen vragen om zijn beste beentje voor te zetten en geduldig te wachten op de komende aanpassingen. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om voor zo veel mogelijk ondernemers een vergoeding te verkrijgen!
 

23-11-2020

Verzend de aanvraag NOW 3.1 op tijd

Lees verder
20-11-2020

Belastinguitstel aanvragen of verlengen is eenvoudig

Lees verder
19-11-2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten kwartaal 4

Lees verder
Blijf op de hoogte