072-5669116

Laatste nieuwtjes voor het Paasweekend

We delen nog even de laatste nieuwtjes en daarna wensen we iedereen een fijn en zonning Paasweekend!


Meer details NOW bekend

Na het openstellen van de NOW op 2 april, bleek al snel dat er nog wat verfijning nodig was. Zo is de berekening van de subsidie aangepast in het geval van een verzoek tot ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Verder is de vaststellingstermijn verlengd van 22 weken naar 52 weken. 

Deze en andere details zullen wij meewegen in ons advies naar onze klanten. Deze maand gaan wij voor alle klanten die een aanvraag hebben lopen, berekenen op welk moment we het beste de NOW kunnen aanvragen. Het loont om dit goed door te rekenen en niet overhaast een aanvraag te doen. Omdat de situatie aanhoudt, kan het namelijk zo zijn dat je bijvoorbeeld beter een aanvraag kan doen over april t/m juni, in plaats van maart t/m mei. 
 

TOGS regeling open voor meer SBI-codes

Ook de TOGS regeling heeft een update gekregen en staat binnenkort open voor meer SBI-codes. Op de website van onze juridische raadgever Auxilium staat uitgelegd wat er bij de TOGS aangepast is. Hier vind je een lijst met aanvullende de SBI-codes die nu ook in aanmerking komen voor de TOGS. Waarschijnlijk staat de aanvraag voor deze aanvullende sectoren open vanaf woensdag 15 april 2020. 
 

Tozo ook voor DGA's

De vraag die veel ondernemers bezig hield, was of de Tozo ook voor DGA's gold. Daar is nu antwoord op: Ja, de Tozo staat ook open voor DGA's. Je kan een beroep doen op deze regeling, als je voldoet aan de wettelijke eisen: je bezit (alleen of samen met andere in de BV werkzame directeuren) meer dan 50% van de aandelen en werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming. Verder moet je dan je salaris op nul zetten en geen opnamen meer doen uit de BV. Maar wees reëel: de Tozo is een noodvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben. Kan jij (voorlopig) nog in je levensonderhoud voorzien, vraag deze steun dan niet aan.
 

Gebruikelijk loon verlagen mag

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, mag je tijdelijk een lager maandloon voor de DGA afspreken. Daar is geen verzoek om instemming van, of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig. Aan het einde van het jaar moet je dan het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vaststellen en dit vermelden dit in de aangifte loonheffingen. Dan is veel duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de BV. Je mag het gebruikelijk loon niet met terugwerkende kracht verlagen, dus alleen voor de komende maanden.
 

Aparte melding betalingsonmacht niet nodig

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat een aparte melding van betalingsonmacht niet meer nodig is. Als je om uitstel van betaling vraagt voor loonheffingen en/of omzetbelasting in verband met de corona-maatregelen (van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt), hoef je geen aparte melding van betalingsonmacht meer te doen.

Tot zo ver deze update. Wij gaan genieten van een lang weekend en we hopen dat jullie dat ook doen!

23-11-2020

Verzend de aanvraag NOW 3.1 op tijd

Lees verder
20-11-2020

Belastinguitstel aanvragen of verlengen is eenvoudig

Lees verder
19-11-2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten kwartaal 4

Lees verder
Blijf op de hoogte