072-5669116

Prinsjesdag 2023: Demissionair kabinet geeft voorrang aan armoedebestrijding en milieu         

Van een demissionair kabinet valt niet veel te verwachten als het op nieuwe plannen aankomt, maar sommige zaken kunnen niet wachten aldus Sigrid Kaag. Daarmee doelt ze onder andere op armoedebestrijding en de milieudoelstellingen. Voor het MKB bevat de Miljoenennota ook een aantal nieuwe maatregelen. Helaas niet overwegend positief: het is nogal teleurstellend dat de winstvrijstelling komend jaar wordt verlaagd, terwijl alle kosten voor ondernemers stijgen. We zetten de belangrijkste maatregelen voor je op een rij in deze Prinsjesdag Special 2023.

ONDERNEMERS

1. Nieuwe stelsel box 3 uitgesteld

Het kabinet wil al langere tijd het rendement in box 3 rechtvaardiger belasten, maar de manier waarop laat op zich wachten. De overbruggingsregeling die nu geldt, zou tot 2025 gelden. Maar het lijkt erop dat daar nog een jaar bijkomt en het nieuwe stelsel pas in 2027 in zal gaan. In 2024 wordt het heffingsvrije vermogen niet geïndexeerd met de inflatiestijging en blijft het dus € 57.000. De belasting die je betaalt over box 3 gaat wel versneld omhoog van 32% naar 34%.

2. Zelfstandigenaftrek omlaag, startersaftrek gelijk

Ben jij ZZP'er, heb je een eenmanszaak of een VOF? Dan betaal je inkomstenbelasting en kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Het kabinet is deze aftrekpost al jarenlang aan het afbouwen, waardoor je per saldo meer belasting betaalt. Nu is de zelfstandigenaftrek nog € 5.030, maar die gaat per 1 januari 2024 omlaag naar € 3.750. Uiteindelijk komt de aftrek in 2027 uit op slechts € 900.

De startersaftrek is een extra verhoging van de zelfstandigenaftrek. Startende ondernemers mogen drie keer gebruik maken van deze aftrek. De startersaftrek wordt in 2024 niet geïndexeerd en blijft steken op € 2.123.

3. Vennootschapsbelasting blijft gelijk

Heb jij en BV of NV? Dan betaal je vennootschapsbelasting. De schijven voor 2024 blijven gelijk aan die van 2023. Tot een winst van € 200.000 betaal je 19% en over het bedrag daarboven betaal je 25,8% belasting.

4. Verlaging MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling verlaagt je fiscale winst waardoor je als ondernemer minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Deze vrijstelling gaat per 1 januari 2024 omlaag van 14% naar 12,7%. Je moet dus over een groter deel van je winst of inkomen belasting gaan betalen. Hoe hoger je winst, hoe meer deze wijziging je zal raken.

5. Ook energie-investeringsaftrek (EIA) omlaag

Een andere aftrekpost die omlaag gaat, is de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze aftrekpost kan je gebruiken als je een nieuw bedrijfsmiddel aanschaft dat energiezuinig is of de uitstoot van CO₂ verlaagt. Bijvoorbeeld de aanschaf van HR-glas, een LED-verlichtingssysteem, een warmtepomp of een energiezuinige koel/vriesinstallatie. Naast de afschrijving van de investering, mag je een extra bedrag aftrekken van je winst. Over 2023 mag je 45% van het bedrag dat je hebt geïnvesteerd aftrekken, volgend jaar is dat nog 40%.

6. Subsidies duurzaam ondernemen omhoog

Toch wil het kabinet duurzaam ondernemen blijven stimuleren door middel van subsidies. Daarom wordt het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) verhoogd met € 1,38 miljard. De ISDE kan je gebruiken voor het verduurzamen van bedrijfspanden met bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen of zonneboilers en vanaf 2024 ook voor isolatiemaatregelen.

Om CO2-besparen en investeren in schone energie financieel aantrekkelijk te maken wordt ook de SDE++ (Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie) doorgezet. Tenslotte wordt ook het budget van de innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) verhoogd.

7. Box 2 voor DGA wordt opgedeeld in 2 schijven

Heb je een aanmerkelijk belang in een bedrijf? Omdat je bijvoorbeeld minimaal 5% van de aandelen hebt? Dan ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) en moet je inkomstenbelasting betalen over het dividend dat je aan jezelf uitkeert.

De belasting over dividend (of winst uit verkoop van je aandelen) is zogenaamde ‘belasting uit aanmerkelijk belang’ en valt in box 2. Daarover betaal je nu 26,9% belasting, maar vanaf 1 januari 2024 wordt dit opgedeeld in twee schijven:

  • 24,5% voor het inkomen tot € 67.000
  • 31% voor alles daarboven

Met deze maatregel wil het kabinet ondernemers stimuleren om vaker lagere bedragen uit te keren.

8. Aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) op een aantal onderdelen aanpassen omdat er misbruik van wordt gemaakt. De BOR is een vrijstelling die bedoeld is om te voorkomen dat het voortbestaan van een bedrijf in gevaar komt doordat de opvolger erfbelasting of schenkbelasting moet betalen.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de regeling strenger en valt verhuurd vastgoed (bijvoorbeeld bedrijfspanden, huizen en akkers) niet meer onder het ondernemingsvermogen. Vanaf 1 januari 2025 vallen ook bedrijfsmiddelen met een waarde van meer dan € 100.000 die ook privé worden gebruikt en het beleggingsvermogen van een B.V. niet meer onder de BOR. De vrijstelling in de BOR wordt vanaf die datum ook aangepast. De volledige vrijstelling stijgt in 2025 van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. De vrijstelling boven de € 1,5 miljoen euro daalt van 83% naar 70%.

9. Versoepeling herinvesteringsreserve

Als je bedrijfsmiddelen (zoals voorraden, inventaris of je bedrijfspand) verkoopt tegen een prijs die hoger is dan de boekwaarde, maak je boekwinst. Over die boekwinst moet je belasting betalen, tenzij je die boekwinst mag aanmerken als herinvesteringsreserve. Vanaf 2024 wil het kabinet de voorwaarden voor deze herinvesteringsreserve versoepelen, zodat meer ondernemers er gebruik van kunnen maken.

PERSONEEL

10. Vrije ruimte WKR weer omlaag

Via de werkkostenregeling (WKR) mag je als werkgever belastingvrij iets extra’s aan je werknemers geven, bijvoorbeeld een sportabonnement of nieuwjaarsborrel. Het totale bedrag van deze extra’s moet wel binnen de vrije ruimte passen. De vrije ruimte bedraagt dit jaar nog 3% van de loonsom van alle medewerkers samen (tot een loonsom van € 400.000). Dit wordt in 2024 verlaagd naar 1,92%. De vrije ruimte zal dus maximaal € 7.680 zijn. Dit betekent voor veel bedrijven een forse beperking van de belastingvrije vergoedingen.

11. Reiskostenvergoeding omhoog en makkelijker OV

De onbelaste reiskostenvergoeding is in 2023 al met 2 cent verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 euro per kilometer. In 2024 komt daar weer 2 cent bij en wordt het € 0,23 per kilometer. Verder wordt het makkelijker om een OV-abonnement aan je personeel te verstrekken. Nu moet je nog extra loonheffing inhouden en afdragen als jouw personeel de kaart niet genoeg zakelijk gebruikt. In 2024 komt er één gerichte vrijstelling voor OV-abonnementen waardoor je minder administratief gedoe hebt.

12. Introductie minimumuurloon

Vanaf 2024 ben je als werkgever verplicht te werken met het minimumuurloon in plaats van een maand-, week- of dagloon. Voorheen werd het maandloon gedeeld door het aantal fulltime uren, waarmee er verschil ontstond in het uurloon tussen

branches met 36- en 40-urige werkweken. Door met een minimum uurloon te werken wordt dit verschil opgeheven. Voor werkgevers die werken met een 40-urige werkweek zullen de loonkosten wel stijgen.

13. Langere wachttijd tijdelijke contracten

De regels voor tijdelijke contracten worden strenger. Je mag een tijdelijk contract binnen 3 jaar maximaal 2 keer verlengen, daarna moet je een medewerker een vast contract aanbieden of moet deze minimaal een half jaar uit dienst gaan. Die wachttijd van een half jaar wordt verlengd naar 5 jaar. Met deze maatregel wil het kabinet tijdelijke contracten ontmoedigen.

VERVOER

14. Bijtelling blijft gelijk

Bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van je auto dat je moet betalen als je een auto niet alleen zakelijk gebruikt. Rijd je minder dan 500 kilometer per jaar privé? Dan geldt de bijtelling niet voor jou. De bijtelling blijft in 2024 ongewijzigd: 22% voor gewone leaseauto’s en 16% voor volledig elektrische auto’s. Ook de maximale catalogusprijs waarover het tarief van 16% geldt blijft gelijk, namelijk € 30.000.

15. Subsidie voor elektrische bestelauto's

Als ondernemer kan je gebruik maken van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) bij aanschaf van een elektrische bestelbus. Via de SEBA krijg je tot 12% van de aanschafprijs van een elektrische bestelbus subsidie, met een maximum van € 5.000. Het budget voor 2023 was in augustus al op, maar voor 2024 is een nieuw budget van € 21,3 miljoen beschikbaar. Wil je van de regeling gebruik maken? Zorg dan dat je er op tijd bij bent!

16. Verhoging BPM in 2025

Bij aanschaf van een personenauto of bestelwagen betaal je BPM. Voor ondernemers die een bestelauto aanschaffen geldt in sommige gevallen een BPM vrijstelling. Het was al bekend dat deze vrijstelling per 1 januari 2025 zou vervallen. Maar het kabinet gaat vanaf die datum ook het vaste deel van de BPM verhogen met € 200. Het variabele deel van de BPM verandert niet, dit blijft afhankelijk van de CO2-uitstoot van je auto.

OVERIG

17. Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog

Het kabinet trekt in totaal € 2 miljard uit voor koopkrachtmaatregelen. Dat bedrag gaat vooral naar het verhogen van het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Het kindgebonden budget stijgt in 2024 tot maximaal € 203 per kind per maand. Het bedrag voor alleenstaande ouders stijgt naar € 290 per maand. De maximale huurtoeslag bij een laag inkomen gaat € 30 tot € 50 per maand omhoog.

18. STAP budget stopt

Zoals bekend stopt het STAP-budget in 2024. Wel wordt er geld vrijgemaakt voor een uitbreiding van de SLIM-regeling. Met deze regeling wil het kabinet leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend maken. Deze subsidie kon voorheen alleen gebruikt worden voor bijscholing, maar mag vanaf 2024 ook ingezet worden voor individuele scholing van burgers.

Let op: in de meeste gevallen gaat het om voorgenomen besluiten en ook de ingangsdatum van de meeste plannen is nog niet definitief!


 

06-05-2024

Check-in voorkomt burn-out

Lees verder
03-04-2024

Flexibele arbeidsvoorwaarden, een mooie troef!

Lees verder
15-02-2024

Rouwverlof is maatwerk

Lees verder
Blijf op de hoogte