072-5669116

Aanpassingen tweede periode NOW

Binnenkort gaat de tweede aanvraagperiode van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in, waarschijnlijk vanaf 6 juli 2020. Werkgevers kunnen dan tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming via de NOW aanvragen. Het doel blijft om zoveel mogelijk banen te behouden, maar deze tweede periode geeft werkgevers en werknemers ook de mogelijkheid om zich aan te passen aan de veranderende samenleving en economie.

De tweede tegemoetkoming via de NOW is voor een periode van 4 maanden: juni, juli, augustus en september 2020. Elke werkgever kan NOW aanvragen, het maakt niet uit of je al eerder NOW hebt aangevraagd. De regels en voorwaarden zijn wel iets gewijzigd. We zetten ze in verkorte vorm voor je op een rij.

  • Ook bij de NOW 2 kan je als werkgever via het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als je een omzetdaling van ministens 20% verwacht. Het subsidietijdvak voor de NOW 1 was maart, april en mei, voor de NOW 2 is dat juni, juli, augustus en september 2020.
  • De omzetdaling kan je bepalen door 1/3 van je omzet in 2019 te vergelijken met een door jou te kiezen periode van 4 maanden, die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De periode waarover je subsidie krijgt, hoef dus niet hetzelfde te zijn als de periode waarin je omzetdaling hebt gehad of verwacht. Meer uitleg lees je op de website van de overheid
  • Heb je ook subsidie ontvangen via de NOW 1? Dan moet het tijdvak van de NOW 2 wel aansluiten op de gekozen periode van omzetdaling bij de NOW 1.
  • Het UWV berekent de tegemoetkoming niet meer met de loonsom van januari 2020, maar met de loonsom van maart 2020. Er is geen uitzondering voor seizoensbedrijven zoals bij de NOW 1.
  • Het vastgestelde voorschot van de NOW 2 wordt in 2 termijnen uitbetaald in plaats van 3 termijnen.
  • De forfaitaire opslag bovenop de loonsom is 40% in plaats van 30%. Als werkgever krijg je dus meer geld om aanvullende (loon)kosten zoals vakantiegeld en pensioenpremies te dekken.
  • De loonsom wordt verminderd met ‘extra periode salaris’, zoals bijvoorbeeld de uitkering van een 13de maand.
  • De boete van 50% voor bedrijfseconomisch ontslag die tijdens de NOW 1 gold, geldt nu niet meer. Er zijn nog wel voorwaarden verbonden aan ontslag, waardoor je mogelijk gekort wordt op de subsidie.
  • Ontvang je minimaal € 125.000 aan subsidiegeld of minimaal € 100.000 aan voorschotten? Dan mag je over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Ook geldt boven deze bedragen de verplichting om een verklaring van een accountant over het naleven van de subsidievoorwaarden af te geven.
  • Als je een tegemoetkoming via de NOW 2 ontvangt, ben je als werkgever verplicht om je personeel te stimuleren deel te nemen aan om- of bijscholing. Via het programma NLWerktDoor kunnen medewerkers van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen. Zo kunnen werknemers zich aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

Meer informatie over de aanvraag vind je op de website van het UWV.

Tip: Gebruik de NOW tegemoetkoming ook daadwerkelijk om de loonkosten door te betalen en houd jouw loonsom zo veel mogelijk gelijk. Zo voorkom je dat een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming! 

Hulp en advies

Verwacht je dat je recht hebt op de NOW 2 en heb je daar hulp bij nodig? Informeer ons dan zo snel mogelijk, wij helpen je graag!

Tip: Veel ondernemers hebben al uitstel aangevraagd voor de betaling van loonaangifte. Maar wist je dat dit ook aangevraagd kan worden voor betalingen aan het pensioenfonds? Neem contact met ons op als je dit wilt aanvragen!

08-10-2020

BG accountants naar nieuwe locatie in Lisse

Lees verder
05-10-2020

Aanpassingen 3e steunpakket

Lees verder
05-10-2020

Prinsjesdag 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte