072-5669116

UPDATE: noodmaatregelen voor getroffen ondernemers

De actualiteit haalt ons in: dinsdag 17 maart presenteerde het kabinet een pakket  noodmaatregelen voor ondernemers die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus. Een kort overzicht van de maatregelen op een rij.

Werktijdverkorting nu tot 90%

De regeling voor werktijdverkorting wordt eenvoudiger en ruimer. Bij goedkeuring van je aanvraag betaalt de overheid maximaal 90% van het salaris, dat was 75% procent. De wachttijd van 2 weken verdwijnt en de regeling geldt nu ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten. Voorwaarde is je tijdens de periode van werktijdverkorting geen mensen ontslaat en de rest van het loon zelf doorbetaalt.

Op de bestaande regeling werd zo’n groot beroep gedaan, dat dit niet meer uitvoerbaar was. Daarom komt er een nieuwe, vereenvoudigde regeling: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. De vergunning was voor 6 weken, dit wordt nu verruimd naar 3 maanden, met maximaal één verlenging van 3 maanden. Bovendien wordt de vergoeding grotendeels (80%) als een voorschot uitgekeerd.

De aanvraag verloopt voortaan direct via het UWV. Zodra bekend is hoe de nieuwe vergunning aangevraagd kan worden, laten we dit weten.

Heb je al een aanvraag voor werktijdverkorting gedaan?

Dan val je onder één van de volgende drie scenario’s:

1.            Je hebt een vergunning gekregen: voor jou geldt de oude regeling. Eventuele verlenging moet je aanvragen op basis van de nieuwe regeling.

2.            Jouw aanvraag is in eerste instantie afgewezen: je kunt op basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag doen.

3.            Je hebt een aanvraag ingediend die nog niet is afgehandeld: jouw aanvraag wordt behandeld op basis van de nieuwe regels.

Ondernemers in nood krijgen € 4.000

Speciaal voor ondernemers die hard worden getroffen door de coronacrisis en hun omzet na de crisis niet of nauwelijks kunnen inhalen, komt er een vaste tegemoetkoming van € 4000. Die staat los van het voorschot op de werktijdverkorting. Het gaat bijvoorbeeld om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstand, zoals schoonheidssalons en kappers. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

ZZP-ers krijgen een uitkering van drie maanden

Iedere zelfstandige die ineens geen inkomen meer heeft (bijvoorbeeld in de horeca) kan bij de gemeente een uitkering aanvragen. Zij konden al een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ), maar deze regeling wordt uitgebreid. De aanvulling op het inkomen tot het sociale minimum is een gift en hierbij geldt geen partnertoets. De voorwaarden moeten nog verder worden uitgewerkt en gelden voor een periode van drie maanden.

Uitstel van betaling van belastingen en verlagen van boetes

Getroffen ondernemers kunnen nu makkelijker uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (BTW). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoef je ook niet te betalen. Bovendien is het niet nodig om meteen bewijsmateriaal mee te sturen, daar krijg je langer de tijd voor. Ten slotte gaat de invorderingsrente (die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn) omlaag van 4% naar bijna 0%.

14-09-2020

Subsidie via de NOW wordt afgebouwd

Lees verder
14-09-2020

Derde steunpakket: NOW wordt afgebouwd

Lees verder
20-07-2020

Geboorteverlof uitgebreid per 1 juli 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte