072-5669116

Coronavirus: Financiële regelingen voor getroffen ondernemers

Zojuist heeft het kabinet bekend gemaakt dat ondernemers die financieel in de problemen zijn gekomen door het coronavirus uitstel van betaling kunnen krijgen bij de Belastingdienst. Maar dat is niet de enige regeling. Ben jij als ondernemer ook getroffen door de gevolgen van het coronavirus? Lees dan wat je kan doen.

LET OP: de meeste maatregelen zijn al weer aangepast, dus lees ook onze update over dit artikel!

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Ondernemers die door het coronavirus in de financiële problemen zijn gekomen, kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd door een verklaring van een deskundige, zoals een accountant of fiscaal jurist. Als je verzoek wordt ingewilligd, hoef je voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te betalen. Ook zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de BTW.

Het verzoek kan je indienen via het standaardformulier van de Belastingdienst, waar je als bijlage de verklaring van een deskundige aan toevoegt. In die verklaring moet het volgende staan:

  • de aard van de betalingsproblemen
  • de haalbaarheid van inlopen van de betalingen in de toekomst
  • dat de betalingsproblemen door bijzondere omstandigheden zijn ontstaan (zoals corona gevolgen) en dat dit niet tot het normale bedrijfsrisico hoort
  • of ook arbeidstijdverkorting is aangevraagd.

Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, zullen zij de invorderingen stoppen. De beoordeling vindt alleen pas achteraf plaats. Uitstel van betaling kan voor maximaal 12 maanden aangevraagd worden. 

Werktijdverkorting

Inmiddels hebben al ruim 5000 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd, omdat ze minder werk hebben voor hun personeel vanwege het coronavirus. Medewerkers ontvangen dan voor de uren die ze niet werken een WW-uitkering. Hoe dit in zijn werk gaat, kan je lezen in het volgende artikel: Werktijdverkorting en het coronavirus

Borgstelling MKB

Wanneer je als ondernemer niet voldoende middelen hebt om bij de bank je financiering rond te krijgen, kan je een aanvraag doen voor een borgstelling door de overheid. Normaal staat de overheid voor maximaal 50% garant middels de BMKB (Borgstelling MKB). Nu wordt dat verruimd naar 75%. Meer tips om je liquiditeit te vergroten lees je in het artikel: Financieringsproblemen het hoofd bieden

Tips om het leed te verzachten

Er zijn nog een aantal andere dingen die je kunt doen om het ergste leed te verzachten: 

  • Verwacht je vanwege het virus een lagere winst te behalen? Vraag dan nu al een lagere voorlopige aanslag aan. Dit kunnen wij direct voor je in gang zetten.  
  • Verkeer je echt in zwaar weer? Dan kan het slim zijn om een melding betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Hiermee voorkom je dat je bij een eventueel faillissement aansprakelijk wordt gesteld voor de loon-, pensioen- en omzetbelastingschulden.
  • Vraag de BTW terug als blijkt dat jouw debiteuren je niet meer kunnen betalen.

Veilige werkomgeving

Los van de economische schade, ben je als werkgever ook verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor je personeel. Volg de adviezen van het RIVM dus op de voet en neem passende maatregelen!

Regel zo veel mogelijk online

De instanties die belast zijn met de gezondheidszorg, maar ook met de financiële gevolgen van het coronavirus, worden momenteel overspoeld met vragen. Heb dus een beetje begrip voor lange wachttijden of drukte. Probeer zo veel mogelijk online informatie in te winnen en te regelen. Bij het ministerie van Sociale Zaken zijn extra mensen ingezet om alle aanvragen te verwerken. Het ministerie heeft ook een speciale pagina opgesteld over de gevolgen van het coronavirus voor werkgevers en werknemers. Lees bijvoorbeeld de veel gestelde vragen over het coronavirus.

N.B. de ontwikkelingen volgen elkaar op dit moment zo snel op, dat we niet kunnen garanderen dat dit artikel de meest recente informatie bevat. Check zelf online de laatste ontwikkelingen bij de Belastingdienst of het ministerie.

14-09-2020

Subsidie via de NOW wordt afgebouwd

Lees verder
14-09-2020

Derde steunpakket: NOW wordt afgebouwd

Lees verder
20-07-2020

Geboorteverlof uitgebreid per 1 juli 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte