072-5669116

Aanpassingen steunmaatregelen december 2020

Kan jij het nog bijhouden? Afgelopen woensdag 9 december 2020 zijn er weer aanpassingen op het steunpakket voor ondernemers bekend gemaakt. We zijn blij dat de overheid de ernst van de situatie inziet en daarop reageert met aanpassingen, maar we kunnen ons voorstellen dat het voor de meeste mensen niet meer te volgen is. Daarom zetten we de laatste aanpassingen voor je op een rij.

Aanpassingen steunpakket december 2020

Vooral in de horeca, evenementenbranche, reiswereld en cultuursector vallen harde klappen nu de maatregelen niet versoepeld kunnen worden. Het kabinet trekt daarom 3,7 miljard euro uit voor extra steun. Dit vertaalt zich voornamelijk in het stopzetten van de afbouw van de NOW, het verruimen van de TVL en de TONK die in het leven wordt geroepen.  

Geen versobering NOW

Het kabinet ziet voorlopig af van de geplande versoberingen van de loonsubsidie via de NOW. De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. Aanvulling d.d. 14 december 2020: na de persconferentie is bekend geworden dat de aanvraagperiode van de NOW 3 opnieuw opengesteld wordt n.a.v. de lockdown. Aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 15 december 2020 tot en met 27 december 2020.

Verruiming TVL blijft gelden

De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage: afhankelijk van jouw omzetderving krijg je tussen de 50% en 70% van je vaste lasten vergoed. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Deze aanpassing geldt voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verruiming van de SBI-codes voor de TVL blijft ook gelden in het eerste kwartaal van 2021. Ook de zogenaamde seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft bestaan. Daardoor kunnen bedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL.

Let op: enkele SBI codes zijn uitgesloten voor de TVL. De belangrijkste daarvan zijn 64, 65 en 66 (financiële instellingen, verzekeraars en pensioenfondsen). Als je deze code in je KvK hebt vermeld als hoofdactiviteit of nevenactiviteit, dan kom je niet in aanmerking voor TVL. De RVO is er al van op de hoogte dat hierdoor ondernemingen buiten de boot vallen, dus hopelijk komt daar nog een aanpassing op.

Nieuw: de TONK

Helaas vallen er bij de huidige maatregelen ook mensen tussen de wal en het schip. Daarom wordt de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen. De TONK wordt een tijdelijke ondersteuningsregeling op basis van de bestaande bijzondere bijstand. Via de gemeenten kunnen huishoudens die extra hulp nodig hebben, tijdelijke ondersteuning krijgen voor het betalen van noodzakelijke kosten. Het kan bijvoorbeeld gaan om zelfstandigen die veel opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. De TONK is naar verwachting vanaf 1 februari 2021 aan te vragen via jouw gemeente.

TOZO

Eerder was al aangekondigd dat de TOZO in de huidige vorm tot 1 april 2021 loopt. Daarnaast gaat het kabinet per 1 januari 2021 zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Heb je nog niet eerder uitstel of verlenging aangevraagd, dan kan je dit nu alsnog doen. Heb je eerder dit jaar al verlenging aangevraagd? Dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Ook een aantal andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum, zoals het 0% BTW tarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Verder gelden er twee nieuwe maatregelen: tot 1 april 2021 geldt 0% BTW op coronavaccins en testkits. Daarnaast worden de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten in de horeca vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

14-02-2022

NOW 8 nu aan te vragen

Lees verder
14-02-2022

Compensatie voor box 3 heffing?

Lees verder
10-02-2022

Regel de inschrijving van jouw UBO’s vóór 27 maart 2022!

Lees verder
Blijf op de hoogte