072-5669116

Aanpassingen 3e steunpakket

Gezien de recente opleving van het coronavirus, is het derde steunpakket dat per 1 oktober 2020 in werking is gegaan, nu al aangepast. Vooral de geplande versobering voor ZZP-ers kon op veel bezwaar rekenen. Daarnaast zijn een aantal regelingen nu officieel vastgelegd in het Belastingplan en is besloten hoe de tegemoetkomingen fiscaal worden berekend.

Vermogenstoets uit TOZO

Volgens Premier Rutte is de aanscherping van de vermogenstoets in de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) per 1 oktober ‘niet gepast’. Daarom is die aanscherping nu uitgesteld tot april 2021. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder de TOZO 3 voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 (dus voor maximaal 6 maanden) een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Regelingen vastgelegd in wetsvoorstellen

Een aantal fiscale maatregelen die vanwege de snelheid en urgentie waren vastgelegd als beleidsbesluit, worden nu wettelijk geregeld in het Belastingplan 2021. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) en de fiscale coronareserve. Hieronder vind je een opsomming van een aantal corona gerelateerde maatregelen uit het Belastingplan 2021.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Vanwege de coronacrisis helpt het kabinet werkgevers om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting: de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als je een investering doet, zoals de aankoop van een nieuwe machine, krijg je korting die je kunt verrekenen via de loonheffing. Details over deze regeling worden nog verder uitgewerkt.

TOZO verrekenen 

Tijdens de coronacrisis is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) in het leven geroepen. De TOFA was een tegemoetkoming voor de kosten van het levensonderhoud voor flexwerkers die minimaal de helft van hun inkomsten waren kwijtgeraakt en geen uitkering konden krijgen. Deze vergoeding wordt niet meer verstrekt, maar moet nog wel verrekend worden en kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor eventuele zorgtoeslag of huurtoeslag. Heb je deze vergoeding ontvangen? Dan wordt die fiscaal behandeld als loon uit een vroegere dienstbetrekking.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte WKR

Voor het gehele jaar 2020 geldt vanwege corona een verruiming van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR). Voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom is de vrije ruimte tijdelijk verhoogd naar 3%.

Fiscale coronareserve opnemen

Een verlies over 2020 mag je verrekenen met de winst over 2019 (carry back). Maar dat kan pas na de aangifte over 2020. Hier kan veel tijd overheen gaan en dat kan leiden tot liquiditeitsproblemen. Daarom mag je het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. Dat doe je door een zogenoemde coronareserve te vormen. Die coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019. Na het vormen van die reserve, kan je vragen om een lagere voorlopige aanslag over 2019. De fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij.

Vrijstelling TOGS en subsidie vaste lasten

Heb je als ondernemer in 2020 een tegemoetkoming via de TOGS of de latere versie Subsidie vaste lasten ontvangen? Dan is nu vastgelegd dat deze vergoedingen niet tot de winst behoren, zodat hierover ook geen inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt geheven.

14-10-2021

De MIA en laadpalen

Lees verder
27-09-2021

Voorgenomen besluiten Prinsjesdag 2021

Lees verder
03-09-2021

Afscheid van de NOW, TVL en andere coronasteun

Lees verder
Blijf op de hoogte