072-5669116

Derde steunpakket: NOW wordt afgebouwd

Ruim een half jaar na de eerste uitbraak in Nederland zitten we nog midden in de corona crisis. Veel ondernemers hebben nog dagelijks te maken met de gevolgen. Daarom heeft het kabinet onlangs het derde steunpakket gepresenteerd. Dit pakket loopt van oktober 2020 tot en met juni 2021. De hulpmaatregelen worden langzaam maar zeker afgebouwd. We zetten de belangrijkste punten voor je op een rij.

Loonsubsidie (NOW) wordt afgebouwd

De NOW wordt met negen maanden verlengd in drie periodes van drie maanden. De loonsubsidie wordt in die tijd langzaam afgebouwd.

  • Oktober – december 2020: Net als in het tweede noodpakket, moet je minimaal 20 % omzetverlies hebben. Je krijgt maximaal 80% van de loonkosten vergoed.
  • Januari – maart 2021: Je moet minimaal 30% omzetverlies hebben en krijgt maximaal 70% van de loonkosten vergoed.
  • April – juni 2021: Je omzetdaling moet nog steeds minimaal 30% zijn en je krijgt nu maximaal 60% van de loonkosten vergoed.

Meer over de NOW lees je in het artikel Subsidie via de NOW wordt afgebouwd.

Voorwaarden TOZO strenger

De bijstandsuitkering voor ZZP-ers die geen of minder werk hebben door de coronacrisis (TOZO) wordt ook verlengd t/m juni 2021. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TOZO worden wel strenger. In het tweede steunpakket was het inkomen van de partner er al bij gekomen, maar vanaf oktober 2020 wordt ook je eigen vermogen meegenomen. In de praktijk betekent dit dat ZZP-ers die meer dan € 46.500 hebben aan bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, geen steun krijgen. Het vermogen van een eigen woning, pensioen of bedrijfspand wordt niet meegewogen.

Hogere compensatie voor vaste lasten (TVL)

De tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) van bedrijven wordt juist uitgebreid. In het tweede pakket kreeg je maximaal € 50.000. Met name voor de grotere MKB-bedrijven was dat niet genoeg, dus wordt het bedrag per oktober verhoogd naar maximaal € 90.000 per drie maanden. De vaste lasten worden net als in de eerdere steunpakketten voor de helft vergoed.

Tot en met december 2020 wijzigen de voorwaarden voor de TVL niet. Je moet nog steeds een omzetverlies van tenminste 30% hebben om er gebruik van te maken. Ook de SBI codes van de sectoren die aanspraak kunnen maken op de TVL blijven ongewijzigd tot het einde van 2020.

Van januari t/m maart 2021 wordt het percentage omzetverlies verhoogd naar 40% en voor de laatste 3 maanden (april t/m juni 2021) is dat 45%. Vanaf januari 2021 zal ook het aantal sectoren dat in aanmerking komt voor de TVL worden afgebouwd.

Leningen en garanties voor bedrijven

De verschillende kredietleningen waarvoor de overheid (deels) garant staat, worden verlengd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Borgstelling MKB tot 1 april 2021. De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC) lopen tot eind dit jaar.

Rente op belastingschulden blijft vrijwel 0%
Ondernemers die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, moeten in maximaal 24 maanden de achterstallige bedragen betalen (tot 1 januari 2023). De rente op belastingschulden, blijft tot en met december vrijwel 0% procent, net zoals in de eerdere steunpakketten. De belastingrente, die ook bijna 0% was, wordt wel weer verhoogd naar het oorspronkelijke niveau van 4%. Je krijgt hierover per post bericht van de Belastingdienst.

Overige maatregelen

  • Er komt extra geld voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing en worden mensen geholpen bij het tegengaan van schulden.
  • Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen nog € 482 miljoen extra uit.
14-10-2021

De MIA en laadpalen

Lees verder
27-09-2021

Voorgenomen besluiten Prinsjesdag 2021

Lees verder
03-09-2021

Afscheid van de NOW, TVL en andere coronasteun

Lees verder
Blijf op de hoogte