072-5669116

Flinke uitbreiding steunpakket

Op de persconferentie van 20 januari 2021 werd niet alleen de avondklok aangekondigd, maar werd ook beloofd dat het kabinet het steunpakket voor banen en economie zou uitbreiden. Door de start van de vaccinaties is wellicht het einde van de maatregelen in zicht, maar voor veel ondernemers voelt dit moment eerder als een dieptepunt. De maatregelen kunnen bijna niet strenger, we zitten nog steeds in een lockdown en alle reserves zijn opgebruikt. Daarom trekt de regering ruim 7 miljard extra uit voor uitbreiding van het steun- en herstelpakket.

TVL

Als eerste wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uitgebreid. De subsidie voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 komt uit op 85% van de vaste lasten, vanaf 30% omzetverlies. Voor de vergoeding van het eerste kwartaal 2021 wordt de omzet van dit kwartaal vergeleken met de omzet van het eerste kwartaal 2019. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dit betekent dat ook grotere bedrijven nu aanspraak kunnen maken op de TVL. Het maximale subsidiebedrag gaat omhoog van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB en € 400.000 voor grotere bedrijven. Om ook kleinere ondernemers zoals kappers en pedicures beter te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van € 750 naar € 1.500. Uiteraard staat de regeling ook open voor winkeliers.

Let op:

  • Heb je eerder een aanvraag voor de TVL gedaan? Je aanvraag wordt niet automatisch verlengd en dus moet je voor elk kwartaal opnieuw een aanvraag doen.
  • Doe je nu een aanvraag voor het eerste kwartaal van 2021? Dan wordt nog gerekend met de oude tarieven. Als de verhogingen goedgekeurd zijn, krijg je daarna een afrekening met de hogere tarieven.

 

Voorraadvergoeding winkeliers

Om bijvoorbeeld onverkoopbare wintercollecties in de kledinghandel te vergoeden, verhoogt het kabinet de voorraadvergoeding voor de detailhandel. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vaste lasten percentage in de TVL (dat was 5,6%), tot maximaal € 200.000.

Starters

Veel starters vielen lang buiten de boot. Om deze mensen tegemoet te komen, voert het kabinet een regeling in voor ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf begonnen zijn. De precieze invulling is nog niet bekend, maar wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL en geldt voor de eerste twee kwartalen van 2021. De referentieperiode zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Ondernemers die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021.

NOW

De NOW-subsidie wordt weer verhoogd. De vergoeding gaat van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW 3.2 voor de maanden januari, februari en maart van 2021 aangevraagd worden.

Tozo

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht kunnen aanvragen. Dus op 1 februari 2021 kan je Tozo aanvragen voor de periode vanaf 1 januari 2021 en op 1 maart 2021 voor de periode vanaf 1 februari 2021.

Per 1 april 2021 gaat de verlengde Tozo in. De eerder geplande vermogenstoets in deze 4e periode wordt echter niet ingevoerd. Wel zal ook bij de Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Het is niet mogelijk om vanuit de Tozo 4 nog aanvragen te doen voor de Tozo 3 (januari tot en met maart 2021).

Klein Krediet Corona

Kom je er financieel niet uit met de voorgaande maatregelen, dan bestaat de kans dat je in aanmerking komt voor de Klein Krediet Corona regeling (KKC). Bij de KKC regeling staat de staat garant voor overbruggingskredieten die een kleine ondernemer bij de bank kan aanvragen. Meer informatie vind je op de website van de RVO.

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals voor komende zomer. De precieze invulling is nog niet bekend.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ook ondernemers die nog niet eerder uitstel hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heb je eerder dit jaar al verlenging gekregen, dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop je moet starten met terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021.

Time-out-arrangement

Met het time-out-arrangement (TOA) worden ondernemers begeleid bij het afwenden van een faillissement en saneren van de schulden. De TOA is gebaseerd op de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die vanaf 1 januari 2021 geldt. Deze wet biedt ondernemers diverse mogelijkheden om te overleven als zij schulden hebben opgelopen door corona. Daarnaast wil de Belastingdienst samen met schuldeisers en schuldhulpverleners soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden. Kijk voor meer informatie op de website van de RVO.

Thuiswerk- en reiskostenvergoeding

Het is te verwachten dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom kijkt het kabinet naar nieuwe mogelijkheden waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen. Nu kan je als werkgever zo’n vergoeding via de werkkostenregeling geven. De WKR wordt opnieuw verruimd, net zoals in 2020. Daarnaast kan je tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast vergoeden.

Overige maatregelen voor ondernemers

  • Ondernemers die in 2021 weer omzet verlies hebben door corona mogen het gebruikelijk loon lager vaststellen.
  • Het urencriterium voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.
  • Verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het BTW-nultarief op mondkapjes en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Bron: RVO.nl

06-12-2023

BG opent 3e vestiging in Den Helder

Lees verder
23-10-2023

Baat het niet, dan schaadt het niet

Lees verder
26-09-2023

Prinsjesdag Special 2023

Lees verder
Blijf op de hoogte