072-5669116

Steunpakket voor ondernemers 2.0

Het huidige noodpakket loopt af op 1 juni, maar zoals verwacht worden de meeste maatregelen met drie maanden verlengd. Wel zijn er wat wijzigingen in de voorwaarden en is er een nieuwe regeling. Het doel blijft uiteraard om zoveel mogelijk banen te houden. Maar is er toch sprake van ontslag binnen de NOW, dan krijg je nu geen boete meer.

Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen in het nieuwe noodpakket op een rij. Alle nieuwe en verlengde regelingen zijn te vinden in de Kamerbrief.

TOGS wordt Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De eenmalige uitkering van € 4.000 wordt in aangepaste vorm verlengd. MKB-ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren (bijvoorbeeld de horeca, recreatie, evenementen en theaters) kunnen vanaf 1 juni een belastingvrije tegemoetkoming krijgen, die kan oplopen tot maximaal € 20.000. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de vaste kosten en de omzetderving. Deze regeling is bedoeld voor het betalen van vaste, materiele kosten en staat los van de NOW. Lees meer over de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB op de website van de overheid.

TOZO mét partnertoets

De TOZO regeling voor ZZP-ers blijft in stand, maar met een aanpassing: vanaf 1 juni gaat de partnertoets weer gelden. Dit betekent dat sommige zelfstandigen met een verdienende partner hun uitkering (deels) zien verdwijnen. Huishoudens met een uitkering onder het sociaal minimum kunnen aanspraak blijven maken op de TOZO-regeling.

Verlenging en aanpassingen in de NOW

Ook de NOW-regeling wordt tot 1 september verlengd. Aan de verlenging zit wel een aantal nieuwe voorwaarden verbonden:

  • Vanaf 1 juni kunnen ondernemers een tegemoetkoming aanvragen als ze minstens 20 procent omzetverlies hebben. De systematiek blijft hetzelfde als voorheen, maar de vaste opslag gaat omhoog van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW voortaan ook een bijdrage aan de kosten voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten.
  • Bedrijven die in 2020 van de NOW-regeling gebruikmaken mogen geen bonussen of dividend uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
  • Werkgevers worden verplicht om hun werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie.
  • De boete die ondernemers tot op heden kregen als ze na het ontvangen van subsidie medewerkers ontsloegen, verdwijnt. Bij ontslag om economische redenen word je wel gekort op de subsidie.
  • Seizoensbedrijven krijgen meer ruimte. In het tweede noodpakket wordt maart de referentiemaand. Daarnaast wordt in de lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. 
  • Het aanvraagtijdvak van het eerste pakket wordt verlengd van 31 mei naar 5 juni 2020 vanwege twee recente aanpassingen: de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen. Hierdoor kunnen werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming nu nog wel een aanvraag doen.

 

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin je belastinguitstel kunt aanvragen, wordt ook verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoef je niet te betalen. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belasting zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor ZZP-ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Flexwerkers vallen niet langer buiten de boot

Flexwerkers die door de coronacrisis hun baan hebben verloren en niet in aanmerking komen voor WW of bijstand, kunnen drie maanden lang een uitkering krijgen van € 600. In totaal gaat het dus om maximaal € 1800. Je moet wel kunnen aantonen dat je in de maand februari € 500 euro of meer hebt verdiend. Deze regeling moet overigens nog goedgekeurd worden.

Waar kan je terecht?

De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en de ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via je eigen gemeente. De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kan je terecht bij de Belastingdienst onder het kopje Coronavirus. En voor vragen kan je natuurlijk ook altijd bij ons terecht!

14-10-2021

De MIA en laadpalen

Lees verder
27-09-2021

Voorgenomen besluiten Prinsjesdag 2021

Lees verder
03-09-2021

Afscheid van de NOW, TVL en andere coronasteun

Lees verder
Blijf op de hoogte