072-5669116

Het gaat steeds beter met de naleving van de Arbowet. Toch houden nog niet alle werkgevers zich aan de voorschriften, 49% heeft bijvoorbeeld geen actuele en volledige Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Houd jij dit ook niet bij, dan kan de Inspectie SZW jou direct een boete opleggen. En dat kan flink oplopen!

Het is de verantwoordelijkheid van jou als werkgever, om een overzicht op te stellen van alle risico’s in jouw bedrijf en hoe die voorkomen kunnen worden. Dit doe je met een zogeheten Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Het nut van een risicoinventarisatie en -evaluatie

Met een RI&E kun je gestructureerd de risico’s aanpakken en de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten tot een minimum beperken. Daar zijn natuurlijk zowel werkgever als werknemer bij gebaat! De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) controleert of organisaties zich houden aan de verplichtingen uit de Arbowet. Dat doen zij met behulp van diverse Basisinspectiemodules. Het handige is dat jij deze documenten ook zelf kan gebruiken om te kijken of je aan alle verplichtingen uit de Arbowet voldoet.

Controle van de Inspectie SZW

De inspecteur kijkt naar de complete invulling van het arbobeleid in de organisatie. Dat bestaat uit het volgende:

  • Iedere werkgever moet een actuele en volledige RI&E hebben. Aangevuld met een plan van aanpak hoe jij de risico’s uit het RI&E zoveel mogelijk beperkt of wegneemt.
  • Iedere werkgever moet een basiscontract met een arbodienstverlener hebben.
  • Daarnaast checkt de Inspectie SWZ of er een bedrijfshulpverlener en minimaal één preventiemedewerker aanwezig is in jouw bedrijf is
  • Ten slotte kan de Inspectie SWZ met jou in gesprek gaan. Dit doen ze om te kijken of er genoeg kennis is van de Arbowet, of de inspraak van de preventiemedewerker goed geregeld is en of de OR goed zicht heeft op de uitvoering van de arboverplichtingen.

Heb jij je arbobeleid goed op orde? Dan zal je van de Inspectie SWZ een voldoende krijgen. Maar heb je dit niet, dan kun je een boete krijgen.

Boetes voor werkgevers en werknemers

Voor de meeste overtredingen geeft de Inspectie SZW eerst een waarschuwing. Je hebt dan drie maanden de tijd om wel aan de verplichtingen te voldoen. Maar is het een zware overtreding dan kun je direct een boete verwachten. Een zware overtreding is bijvoorbeeld als je verzuimt te melden dat er arbeidsongeval in jouw bedrijf heeft plaatsgevonden. Ook werknemers kunnen trouwens een boete krijgen. Bijvoorbeeld als ze de veiligheidsinstructies niet opvolgen.

Vragen?

Heb jij vragen over het naleven van de Risicoinventarisatie en –evaluatie? Of andere vragen over je personeelsbeleid? De HR afdeling van BG helpt je graag op weg!

03-04-2020

Meer duidelijkheid over de NOW, Tozo, TOGS en reiskosten

Lees verder
27-03-2020

UPDATE: uitwerking corona maatregelen

Lees verder
20-03-2020

Tips en links met een overzicht van de noodmaatregelen

Lees verder
Blijf op de hoogte