072-5669116

Wat zijn de BTW-gevolgen als de Brexit doorgaat?

De exit van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie houdt veel ondernemers al lange tijd bezig. Want als de Brexit doorgaat, dan heeft dit gevolgen voor iedere ondernemer die inkoopt of verkoopt vanuit of aan het VK. Hoewel de gevolgen van de Brexit nog niet helemaal duidelijk zijn, is het wel belangrijk alvast actie te ondernemen. Doe jij zaken met het VK? Lees ons artikel dan goed door, zodat jouw handel met het VK na de Brexit gewoon doorgaat en je geen inkomsten misloopt. 

Status Brexit op dit moment

Op 21 maart 2019 hebben de EU-lidstaten ingestemd met het uitstel van de Brexit tot 22 mei 2019. Maar daar is wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden: het Britse Lagerhuis moet akkoord gaan met het terugtredingsakkoord dat in november 2018 werd bereikt. Geeft het Lagerhuis geen akkoord, dan wordt de Brexit uitgesteld tot 12 april 2019. Het VK heeft dan tot 12 april de tijd om:

  1. het akkoord alsnog goed te keuren
  2. te besluiten om zonder akkoord te vertrekken (‘no deal’)
  3. opnieuw (langer) uitstel aan te vragen
  4. helemaal af te zien van een Brexit

Wat de uitkomst ook wordt, het is verstandig om je alvast voor te bereiden op scenario 2: no-deal.

Hoe zit het nu met BTW en hoe zit het bij een no-deal?

We leggen je hieronder de BTW-regels uit die op dit moment nog van toepassing zijn én wat de regels zijn als er straks toch een no-deal Brexit is. De BTW-regels voor goederen verschillen overigens met die van diensten.

BTW bij goederen

B2B – Verkoop van goederen aan bedrijven in het VK

Vóór de Brexit
Ben jij ondernemer en lever je producten aan een bedrijf in het VK, dan hoef je geen BTW af te dragen omdat de BTW is verlegd naar het bedrijf in het VK. Dit komt omdat er sprake is van een intracommunautaire prestatie, oftewel ICP (dit betekent dat je vanuit Nederland goederen naar bedrijven in andere EU-landen exporteert). Als je de BTW verlegt, moet je wel kunnen aantonen dat jouw producten Nederland hebben verlaten. Denk aan een driemaal getekende CMR-vrachtbrief, betalingsbewijzen en correspondentie met het bedrijf dat jouw producten heeft afgenomen.

Bij no-deal
Bij een no-deal Brexit wordt het VK als derde-land behandeld. Dit betekent dat een levering van goederen aan een bedrijf in het VK voor de Nederlandse BTW als export met 0% BTW is belast. Je hoeft geen opgaaf voor ICP te doen, maar er moet wel een aangifte ten uitvoer worden gedaan bij de Nederlandse Douane. Afhankelijk van de BTW-regels in het Verenigd Koninkrijk geeft jouw klant of jijzelf de BTW aan in het Verenigd Koninkrijk.

B2C - Verkoop van goederen aan particulieren in het VK

Vóór de Brexit
Lever je producten aan particulieren of andere afnemers zonder BTW-identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk? Dan geldt de regeling afstandsverkopen. Jij moet dan zelf de omzet van de verkopen bijhouden. Als jouw omzet de voor het VK vastgestelde drempel van £ 70.000 / € 80.197 overschrijdt, ben je BTW verschuldigd in het VK. Je moet je dan in het VK registreren voor de BTW. Blijf je onder de drempel, dan kan je het Nederlandse BTW-tarief in rekening brengen en dat ook in Nederland afdragen.

Bij no-deal
Verkoop je goederen aan consumenten bij een no-deal? Dan is er sprake van export. In dit geval ben je 0% BTW in Nederland verschuldigd. Volgens de Britse overheid komt er een online portaal beschikbaar voor pakketjes die vanuit de EU naar het VK gaan met een waarde tot £ 135. Hierin kun je het in het VK verschuldigde BTW-bedrag aangeven en betalen. Bij pakketjes met een waarde van £ 135 of meer wordt de BTW van de ontvangers in het Verenigd Koninkrijk geheven.

Inkoop vanuit het Verenigd Koninkrijk

Vóór de Brexit
Koop jij producten in bij een leverancier in het Verenigd Koninkrijk en worden deze naar Nederland vervoerd? Dan moet de VK-leverancier de BTW verleggen naar jouw onderneming. Jij zal dit moeten aangeven in de aangifte BTW bij leveringen uit landen binnen de EU en 21% BTW moeten afdragen. Dezelfde BTW kan je als voorbelasting aftrekken.

Bij no-deal
Bij een no-deal is er sprake van import als jij goederen koopt van een leverancier in het Verenigd Koninkrijk. Je moet de BTW bij de douane aangeven en een douaneaangifte doen van de invoer, tenzij je over een artikel 23-vergunning beschikt. Het voordeel van een artikel 23-vergunning is dat je de invoer-BTW dan niet bij de grens hoeft te betalen, maar deze in de BTW-aangifte kan aangegeven. Die BTW kan je als voorbelasting in dezelfde BTW-aangifte aftrekken. Dit levert je een liquiditeitsvoordeel op.

BTW bij diensten

B2B – Verkoop van diensten aan bedrijven in het VK

Vóór de Brexit
Verricht jij als Nederlandse ondernemer een dienst voor een bedrijf in het VK? Dan geldt nu nog dat de dienst in het VK belast wordt. De BTW wordt verlegd naar jouw klant in het VK; die moet de BTW in het VK aangeven. Jijzelf vermeldt de woorden ‘reversed charge’ op de factuur en vermeldt geen BTW op de factuur. Wel geef je de levering aan op de BTW en de ICL aangifte.

N.B. Dit is de hoofdregel. Voor bepaalde diensten, bijvoorbeeld met betrekking tot onroerende zaken, gelden andere regels.

Bij no-deal
Na een no-deal Brexit wordt de dienst die jij verkoopt, nog steeds belast in het VK. Je hoeft geen BTW op de factuur te vermelden, maar wel de woorden ‘VAT Out of Scope’. Afhankelijk van de wetgeving in het VK moet het bedrijf dat jouw dienst heeft afgenomen daar BTW aangeven als levering buiten de EU.

B2C - Verkoop van diensten aan particulieren in het VK

Vóór de Brexit
Diensten verricht voor particuliere klanten in het Verenigd Koninkrijk en afnemers zonder een BTW-identificatienummer worden belast in Nederland, met 21% Nederlandse BTW. De verkoop van elektronische diensten aan particulieren in het VK worden niet in Nederland, maar in het VK belast. De BTW kan via het MOSS-systeem in het VK worden aangegeven.

Bij no-deal
De dienst die jij verkoopt aan particulieren wordt nog steeds belast in Nederland. Dat betekent dat je 21% BTW in rekening moet brengen aan jouw klant. Voor een aantal diensten, zoals diensten met betrekking tot onroerende zaken en restaurant- en cateringdiensten, zullen andere regels gelden om vast te stellen waar de BTW verschuldigd is.

Inkoop vanuit Verenigd Koninkrijk

Vóór de Brexit
Neem jij een dienst af van een ondernemer in het Verenigd Koninkrijk? Dan wordt de BTW verlegd naar jou. De BTW over de dienst geef je dus aan bij de BTW-aangifte als dienst uit landen binnen de EU.

Bij no-deal
Als jij een dienst afneemt van een ander bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, dan wordt deze dienst nog steeds belast in Nederland. Dit moet je aangeven in je BTW-aangifte bij diensten naar landen buiten de EU.

 

Onderneem tijdig actie, zodat jouw handel niet in gevaar komt

Blijf jij na de Brexit zaken doen met ondernemingen of particulieren uit het VK? Pak deze actiepunten dan nu alvast op!

  • Als ondernemer moet je een EORI-nummer aanvragen. Dit nummer is nodig om zaken te doen met ondernemers buiten de EU.
  • Het kan handig zijn om een artikel 23-vergunning aan te vragen. Heb je zo’n vergunning? Dan mag jij als ondernemer de BTW bij invoer van goederen aangeven in de BTW aangifte, in plaats van directe betaling op het moment van invoer.
  • Het kan zinvol zijn om een AEO-vergunning aan te vragen. Bij een AEO-certificering worden door de douane minder fysieke en documentcontroles uitgevoerd.
  • De Britse regering wil de Britse Belastingdienst digitaliseren (Making Tax Digital), te beginnen met de BTW. Nederlandse ondernemers die voor de BTW zijn geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk (boven de drempel van £ 85.000) moeten hier rekening mee houden vanaf de BTW periode die na 1 april 2019 begint.

 

 

18-02-2020

De gekte op de huizenmarkt: meedoen of laten gaan?

Lees verder
30-01-2020

Regels en tips over verplichte vrije dagen

Lees verder
20-01-2020

Gebruikelijk loon DGA verhoogd

Lees verder
bg accountants highlight

BTW / Omzetbelasting
BTW / Omzetbelasting uitgelegd door BG Accountants

Lees verder
Blijf op de hoogte