072-5669116

Sectorpremies dalen en verdwijnen in 2020

Voor het vijfde jaar op rij zijn de sectorpremies (gemiddeld) gedaald. Dat de premies in 2019 wéér gedaald zijn, komt onder andere doordat deze premievorm gaat verdwijnen. Vanaf 2020 wil het kabinet dat de hoogte van de WW-premie gaat afhangen van de contractduur.

Wat houdt de sectorpremie in?

Eén van de premies werknemersverzekeringen die je als werkgever moet betalen, is de sectorpremie (WA) voor de WW. De hoogte van de premie is afhankelijk van de beroeps- of bedrijfstak waarin je actief bent. Er zijn 67 sectoren waarin je als bedrijf ingedeeld kan worden. Elke sector heeft zijn eigen premiepercentage, afhankelijk van het werkloosheidsrisico in die sector. Hoe hoger het risico dat een werknemer werkloos raakt, hoe hoger de premie. De sector waarbij jouw onderneming wordt ingedeeld, is dus een bepalende factor voor de bedrijfslasten.

Redenen voor premiedaling 2019

Eind 2018 presenteerde het UWV de nota Premievrijstelling sectorfondsen met daarin de premies voor 2019. De gemiddelde sectorpremie is flink gedaald: van 1,28% in 2018 naar 0,77% in 2019. Dit heeft meerdere redenen:

  • De gunstige economische vooruitzichten blijven aanhouden
  • Er zijn minder WW uitkeringen die betaald moeten worden
  • Het plan om de sectorpremies vanaf 2020 te beëindigen

Overigens zijn niet voor alle sectoren de sectorpremies gedaald. 13 sectoren hebben dit jaar juist te maken met een stijging van de premie. De grootste stijgingen vind je in de sectoren: verzekeringswezen, uitgeverij en railbouw.

Mogelijk nieuw systeem voor WW-premie in 2020

2019 is waarschijnlijk het laatste jaar waarin gewerkt wordt met sectorpremies. Het kabinet wil namelijk dat vanaf 1 januari 2020 de hoogte van de WW-premie gaat afhangen van de contractduur. Werkgevers gaan dan voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd een lagere WW-premie betalen, dan voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Het verschil tussen het hoge percentage en het lage percentage zal minimaal 5% zijn. Het kan dus slim zijn om daar nu al rekening mee te houden bij de contracten die je jouw personeel aanbiedt. Advies nodig? Neem contact op met BG!

Dit wetsvoorstel zal overigens eerst nog door de Eerste en Tweede kamer goedgekeurd moeten worden. Afwachten dus, maar we houden je natuurlijk op de hoogte.

03-04-2020

Meer duidelijkheid over de NOW, Tozo, TOGS en reiskosten

Lees verder
27-03-2020

UPDATE: uitwerking corona maatregelen

Lees verder
20-03-2020

Tips en links met een overzicht van de noodmaatregelen

Lees verder
Blijf op de hoogte