072-5669116

Schenking voor de eigen woning

Ouders mogen hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een hoge schenking doen waarover geen schenkbelasting hoeft te worden betaald. Deze hoge schenking mag maximaal € 24.676 bedragen. Houdt de schenking verband met de eigen woning van het kind (bijv. aankoop, onderhoud, aflossing eigenwoningschuld) of een dure studie dan is het vrijgestelde bedrag zelfs € 51.407. Op Prinsjesdag is een uitbreiding van deze vrijstelling voorgesteld. Vanaf 1 oktober 2013 mag de hoge schenking ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld waarmee het kind is blijven zitten na de verkoop van de eigen woning.

Daarnaast is voorgesteld de hoge vrijstelling voor de periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 verder uit te breiden:

  • Het bedrag waarover geen schenkbelasting wordt betaald is verhoogd tot € 100.000.
  • De schenking mag ook zijn gedaan door een ander dan de ouders.
  • De vrijstelling geldt ook voor schenkingen aan personen jonger dan 18 of ouder dan 39. 

De schenking moet wel worden aangewend voor de eigen woning. Is de schenking van de ouders afkomstig, dan komt een eventuele eerdere hoge schenking voor de woning of studie in mindering op de vrijstelling van € 100.000. 

De staatssecretaris heeft in een besluit alvast goedgekeurd dat voor schenkingen die worden gedaan in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013, de hoge schenkvrijstelling kan worden toegepast. Voor schenkingen in 2014 zal het wetsvoorstel eerst door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen. Wil je zekerheid, schenk dan in 2013.

Vanzelfsprekend zal de ontvanger blij zijn met de schenking. Wel moet men zich realiseren dat voor het geschonken bedrag geen eigenwoningschuld met renteaftrek meer kan worden verkregen. Met de eveneens op Prinsjesdag voorgestelde verdere inperking van de rente aftrek (deze gaat omlaag in stappen van 0,5% per jaar) zal dit nadeel vast niet opwegen tegen de ontvangst van een schenking ineens.

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte