072-5669116

Prinsjesdag Special 2022: Historische inflatie vraagt om flinke aanpassingen        

Waar de afgelopen jaren de aandacht vooral ging naar corona of de baard van Koning Willem-Alexander - omdat er inhoudelijk weinig te vertellen was - is dat dit jaar wel anders. De Miljoenennota bevat maatregelen waar een groot deel van Nederland echt iets van gaat merken. Al pakt dat voor de meeste ondernemers minder gunstig uit. We zetten de belangrijkste maatregelen voor je op een rij in deze special.

Omdat het om behoorlijk veel regelingen gaat, hebben we ze ook voor je in een PDF gezet, die vind je hier: Prinsjesdag Special 2022

Minimumloon en uitkeringen

Het kon bijna niet anders: het kabinet gaat maatregelen nemen om de achteruitgang in de koopkracht tegen te gaan. Er komt een zogenaamd ‘koopkrachtpakket’ om te zorgen dat de meeste huishoudens meer bestedingsruimte krijgen. Eén van de belangrijkste maatregelen uit het ‘koopkrachtpakket’ is een flinke verhoging van het minimumloon met zo’n 10% per 1 januari 2023. Dat kan een flinke kostenpost zijn voor ondernemers met personeel!

Uiteraard stijgen uitkeringen zoals de WW en AOW mee, omdat deze gekoppeld zijn aan het minimumloon.

Toeslagen gaan omhoog

Om de koopkracht te bevorderen, gaan ook diverse toeslagen omhoog:

  • de zorgtoeslag wordt in 2023 éénmalig verhoogd met € 412, de maximale zorgtoeslag stijgt naar € 154 per maand
  • de huurtoeslag gaat in 2023 structureel omhoog met € 16,94 euro per maand
  • het kindgebonden budget gaat omhoog, de inkomensgrens voor het kindgebonden budget gaat omhoog en de kinderbijslag gaat omhoog
  • financieel kwetsbare huishoudens krijgen een energietoeslag van € 1.300

Tip: heeft jouw werknemer recht op verschillende toeslagen en een inkomen tussen de € 25.000 en € 50.000? Dan kan het zijn dat hij of zij tot 87% aan belastingdruk betaalt. In dat geval is het slim om bij een loonsverhoging de WKR regeling te benutten door een netto bonus uit te keren.

Inkomstenbelasting, zelfstandigenaftrek, arbeidskorting en oudedagsreserve

Heb je een eenmanszaak, VOF of maatschap en betaal jij inkomstenbelasting? Dan profiteer je van een verlaging van het tarief in de eerste schijf (inkomens tot € 73.071).

Om de belastingverschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen gaat het kabinet de zelfstandigenaftrek versneld verlagen en de fiscale oudedagsreserve (FOR) afschaffen. De zelfstandigenaftrek is nu nog € 6.310 en daalt in 2023 naar € 5.030. Daarna daalt hij elk jaar verder tot hij in 2027 uitkomt op maar € 900. Ter compensatie wil het kabinet de arbeidskorting verhogen. Daar profiteert iedereen met een inkomen tot € 115.000 per jaar van, dus ook zelfstandigen.

Met de fiscale oudedagsreserve (FOR) kon je als ondernemer een deel van je winst reserveren voor je pensioen, zodat je (nog) geen belasting hoefde te betalen over dat deel. Maar vanaf 1 januari 2023 kun je je oudedagsreserve niet verder opbouwen. Alles wat je tot dan toe hebt opgebouwd moet volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Over het opgebouwde bedrag betaal je dus pas belasting als het vrijkomt of je kan het omzetten in een lijfrente product.

Maak je minder dan € 70.000 winst per jaar, dan ga je door bovenstaande maatregelen waarschijnlijk iets minder belasting betalen. Komt jouw winst hoger uit, dan ga je waarschijnlijk meer betalen.

Grote zorg van velen: energiekosten

Er komt een maximumprijs voor energie tot eind 2023. Deze maatregel zal gelden vanaf 1 januari 2023, maar veel energiebedrijven passen al vanaf 1 november hun prijzen aan. Het plafond geldt maar tot een gemiddeld gas- en stroomverbruik. Daarboven betaal je nog de marktprijs, zodat de noodzaak tot bezuinigen blijft. Daarnaast komt het kabinet met een pakket aan noodmaatregelen voor mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. Zo is er afgesproken dat er coulante betalingsregelingen komen en dat er tussen oktober en april niemand wordt afgesloten.

Voor ondernemers is er nog veel onduidelijk op dit gebied. Het kabinet werkt wel aan een pakket maatregelen voor het MKB. Waarschijnlijk komt er voor deze groep ook een prijsplafond en een subsidieregeling voor grootverbruikers.

Ook wat betreft de kosten van brandstof komt de regering ons tegemoet: de verlaging van de accijnzen op benzine en diesel wordt verlengd tot 1 juli 2023.

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog

Vanwege de stijging van de kosten, gaat het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer en per 1 januari 2024 nog verder omhoog naar € 0,22 per kilometer.

Box 2 wordt opgedeeld in 2 schijven

Ben je voor minimaal 5% aandeelhouder in een bedrijf? Dan ben je ‘aanmerkelijk belanghouder’ in box 2 van de inkomstenbelasting. Nu betaal je over de uitgekeerde winst van je aandelen nog een tarief van 26,9%, maar in 2024 komen er twee schijven in box 2. Over alles tot € 67.000 ga je dan 24,5% belasting betalen, daarboven wordt het tarief 31%.

Tip: verwacht je jaarlijks de eerste schijf te gaan benutten? Dan kan het slim zijn om in 2024 extra dividend uit te keren, dat levert een besparing van zo’n 4% netto op!

Ook wordt per 2023 de doelmatigheidsmarge afgeschaft, het percentage van 25% waarmee je als DGA je salaris mocht verminderen ten opzichte van het salaris van een werknemer met het meest vergelijkbare dienstverband.

Niet meer onbeperkt lenen van je eigen BV

Door het wetsvoorstel excessief lenen kun je als aanmerkelijk belanghouder vanaf 2023 niet meer onbeperkt lenen van je eigen BV. Heb je meer dan € 700.000 van je eigen BV geleend? Dan wordt het deel boven de € 700.000 gezien als een fictieve dividenduitkering en betaal je daarover inkomstenbelasting in box 2. Ben je de lening ooit aangegaan voor de aankoop van een eigen woning, dan gelden er uitzonderingen.

Aanpassingen box 3

Het huidige tarief in box 3 wordt met 1% per jaar verhoogd naar 34% in 2025. En vanaf 1 januari 2023 wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd van € 50.650 naar € 57.000.

Daarnaast liggen er twee wetsvoorstellen over de aanpassing van box 3 en de verhouding sparen en beleggen. Het eerste voorstel (Wet rechtsherstel box 3) regelt dat de nieuwe berekening op basis van de forfaitaire spaarvariant wordt vergeleken met de oude berekening voor 2021 en 2022. De berekening die het gunstigst is voor jou, wordt toegepast. In het tweede voorstel (Overbruggingswet box 3) wordt voor de jaren 2023 tot en met 2025 voorgesteld om voor box 3 de forfaitaire spaarvariant te gebruiken. De belasting wordt dan gebaseerd op de werkelijke samenstelling van jouw vermogen. Het vermogen wordt opgedeeld in drie categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. En voor iedere categorie geldt een ander forfaitair rendementspercentage. (Als je veel belegginsvermogen hebt, zal dit tot een hogere belastingheffing leiden.)

Vanaf 2026 zal een nieuw stelsel voor box 3 worden ingevoerd.

Vennootschapsbelasting gaat omhoog

Heb je een BV? Dan ga je vanaf 1 januari 2023 meer vennootschapsbelasting (VPB) betalen door twee aanpassingen. De grens van de eerste schijf gaat omlaag van € 395.000 naar € 200.000, waardoor je eerder het hoge tarief gaat betalen. Daarnaast worden ook de percentages VPB verhoogd. De eerste schijf gaat van 15% naar 19%, het tarief in de tweede schijf blijft 25,8% in 2023.

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag

De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag tot € 28.947. Het kabinet schaft de vrijstelling vanaf 1 januari 2024 helemaal af. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die starten in 2023 vervalt, maar de spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die voor het eerst gedaan zijn in 2022 geldt nog wel in 2023.

Tip: je kan een schenking die gedaan is in 2022 tot uiterlijk 31 december 2024 besteden aan de eigen woning!

Verhoging overdrachtsbelasting

In het coalitieakkoord is afgesproken om het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting dat geldt voor ‘andere kopers’ in 2023 te verhogen van 8% naar 10,4%. Het gevolg is dat beleggers op de woningmarkt, maar ook bedrijfspanden zwaarder worden belast.

BTW-nultarief op levering en installatie van zonnepanelen

Op dit moment wordt de levering en installatie van zonnepanelen nog belast tegen het algemene BTW-tarief van 21%. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen de BTW geheel of gedeeltelijk terugvragen, maar in de praktijk levert dit een behoorlijke administratieve last op. Het kabinet wil dit vereenvoudigen en daarom vanaf 1 januari 2023 een BTW-nultarief instellen voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Aanpassingen BPM en MRB voor bestelauto’s

Het kabinet wil de verkoop van elektrische bestelauto’s stimuleren en dus wordt de vrijstelling BPM voor ondernemers afgeschaft. Vanaf 1 januari 2025 ga je bij aanschaf van een bestelauto die rijdt op benzine, diesel of gas BPM betalen. Hoeveel BPM je gaat betalen hangt af van de CO2-uitstoot van de bestelbus. De vrijstelling voor emissievrije bestelauto’s blijft overigens wel bestaan.

Ook gaat het tarief van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor bestelauto's die rijden op benzine, diesel of gas omhoog. In 2025 met 15% en in 2026 met 6,96%. De aanschaf van een elektrische bestelbus wordt hiermee nog aantrekkelijker.

Let op: in de meeste gevallen gaat het om voorgenomen besluiten en ook de ingangsdatum van de meeste plannen is nog niet definitief!

Niet voor iedereen

De inflatie is lang niet zo hoog geweest en de aangekondigde maatregelen zijn fors en zullen zeker effect hebben. Maar deze besluiten hebben natuurlijk niet op iedereen hetzelfde effect, de hogere inkomens en de BV’s zullen er vooral op achteruit gaan. Verder kan het natuurlijk zo zijn dat je er privé op vooruit gaat, maar zakelijk op achteruit. Bovendien is het niet zeker dat alle plannen doorgaan en staat de ingangsdatum van de meeste wetswijzigingen nog niet vast. Maak jij je zorgen of heb je vragen? Maak dan een afspraak zodat we samen naar jouw situatie kunnen kijken.

Joost en Pascal

06-05-2024

Check-in voorkomt burn-out

Lees verder
03-04-2024

Flexibele arbeidsvoorwaarden, een mooie troef!

Lees verder
15-02-2024

Rouwverlof is maatwerk

Lees verder
Blijf op de hoogte