072-5669116

Pensioenregeling, actie in 2013!

In de media is veel aandacht voor pensioenen. Vaak gaat het dan om de betaalbaarheid van de pensioenen, de dekkingsgraad van de pensioenfondsen en een eventuele korting op pensioenuitkeringen. Veel minder aandacht is er voor de veranderingen per 1 januari 2014. Bouw jij pensioen op, of heb je een pensioenregeling voor je werknemers, dan is het volgende voor jou van belang.

De pensioenrichtleeftijd gaat vanaf 2014 ineens naar 67 jaar (dus niet stapsgewijs zoals bij de AOW). Daarnaast mag er minder pensioen per jaar worden opgebouwd dan nu. Voldoet de pensioenregeling niet tijdig aan deze nieuwe beperkende voorwaarden, dan is de pensioenopbouw vanaf 2014 te hoog. Gevolg hiervan is dat er belasting moet worden betaald van totaal 72% van de commerciële waarde van het pensioen.

Wat te doen? Ben jij DGA en bouw je pensioen in eigen beheer op, dan is het goed eerst te bepalen of de BV de pensioenverplichting kan dragen. Heeft de BV wel voldoende vermogen en is dit vermogen liquide te maken om het pensioen te zijner tijd uit te kunnen keren?

Vervolgens is het de vraag of pensioenopbouw nog zinvol is. Hoeveel inkomen wil je hebben vanaf de pensioendatum en met welke leeftijd wil je stoppen met werken? Hoeveel pensioen is er al opgebouwd en heb je andere voorzieningen, zoals pensioen uit een vorig dienstverband, een lijfrente, levensloop of bijvoorbeeld box 3 vermogen? Wat je ook besluit, het formeel vastleggen van de wijziging moet vóór 1 januari 2014 zijn geregeld. Is jouw regeling nog niet aangepast, neem dan tijdig contact met ons op om dit alsnog te regelen.

Ben jij werkgever en heb je een pensioenregeling voor je werknemers, dan moet je met de adviseur of de pensioenuitvoerder overleggen of aanpassing van de regeling nodig is. De pensioenregeling maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. Voordat jij tot wijziging van de regeling kunt beslissen, moeten je medewerkers akkoord gaan. Het spreekt voor zich, dat een goede communicatie over de veranderingen hierbij essentieel is.

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte