072-5669116

Pensioenfondsen op jacht naar werkgevers

Alle werkgevers, op een enkele uitzondering na, zijn verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling die geldt voor hun bedrijfstak. Uit de praktijk blijkt echter dat veel werkgevers onterecht niet of bij het verkeerde bedrijfstakpensioenfonds (bpf) zijn aangesloten. De pensioenfondsen zijn momenteel druk zoekende naar deze ‘verborgen’ werkgevers.

Bij welk pensioenfonds de werkgever zich moet aansluiten volgt vaak uit de sectorindeling. Deze indeling is niet bepalend, maar geeft wel een goede indicatie welk pensioenfonds van toepassing is. Hoe kan het dan toch dat veel werkgevers bij het verkeerde fonds zijn aangesloten? De oorzaak is soms onduidelijkheid over de sectorindeling of een verkeerd ingevulde SBI-code bij de Kamer van Koophandel. Ook kunnen de activiteiten van de werkgever in de loop der jaren zijn gewijzigd. Niet zelden komt het voor dat twee pensioenfondsen van mening zijn dat de onderneming onder hun werkingssfeer valt. Vaak komen de fondsen er dan onderling wel uit en treedt het ene fonds terug ten gunste van het andere. Maar helaas wordt de strijd ook nog wel eens uitgevochten over de rug van de werkgever.

Uit oogpunt van solidariteit heeft het bpf de plicht om op zoek te gaan naar niet aangesloten werkgevers. Een pensioenfonds moet namelijk altijd uitkeren aan een werknemer binnen de bedrijfstak ook als de werkgever geen premie heeft afgedragen. Krijg je als werkgever een aansluitingsbrief van een pensioenfonds? Neem die brief dan altijd serieus! Ook als je van mening bent dat het bpf je onterecht heeft aangeschreven. Ga in dat laatste geval in gesprek met het pensioenfonds over de al dan niet verplichte aansluiting. Reageer je niet, dan kan het fonds in het ergste geval de premies tot 20 jaar terug vorderen en ook een boete opleggen.

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte