072-5669116

Nieuwe werkkostenregeling

Na enkele maanden onzekerheid is nu eindelijk de kogel door de kerk: de overgangstermijn voor de werkkostenregeling (WKR) komt per 1 januari 2015 te vervallen. Dat betekent werk aan de winkel: binnen vier maanden moet iedereen overgeschakeld zijn op de werkkostenregeling! 

Binnen de WKR kunnen werkgevers (naast een aantal  vrijstellingen) tot een bedrag van 1,2% van de loonsom aan belastingvrije verstrekkingen doen. Het maakt niet uit waarvoor of aan wie. Kom je boven die 1,2% uit, dan moet over het meerdere 80% loonbelasting worden betaald.

Deze regeling lijkt eenvoudig, maar de overschakeling heeft in de praktijk nogal wat gevolgen. Eerst moet je als werkgever in kaart brengen wat het gaat kosten (of in sommige gevallen gaat opleveren). Al het personeel moet worden geïnformeerd, de nodige fiscale en administratieve aanpassingen moeten worden doorgevoerd en ten slotte kan het ook nodig zijn om de arbeidsvoorwaarden aan te passen. Daarvoor is uiteraard overleg met de werknemers nodig. 

Vijf aanpassingen in de WKR

Over het algemeen wordt de WKR door de meeste partijen positief beoordeeld. Maar in de afgelopen overgangsperiode  zijn ook gebreken geconstateerd. Daarom worden vijf aanpassingen doorgevoerd om de WKR eenvoudiger en beter uitvoerbaar te maken:

 • Beperkte invoering noodzakelijkheidscriterium
  Op grond van dit criterium kan een werkgever zaken die een werknemer nodig heeft om zijn werk te kunnen doen, belastingvrij vergoeden. De invoering wordt beperkt tot gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen.
 • Jaarlijks afrekenen
  De werkgever hoeft nog maar een keer per jaar af te rekenen over een eventuele overschrijding van de vrije ruimte. (Dit was per maand.)
 • Concernregeling
  Binnen een concern mag de vrije ruimte optimaal worden benut. Voorwaarde is dat de moedermaatschappij meer dan 95% van de aandelen in de (klein)dochters bezit.
 • Vrijstelling voor korting op branche-eigen producten
  Voor personeelskortingen op producten uit het eigen bedrijf wordt een gerichte vrijstelling ingevoerd.
 • Geen onderscheid tussen vergoeden, verstrekken of ter beschikkingstellen
  Voor bepaalde werk gerelateerde voorzieningen die in geld worden vergoed komt een gerichte vrijstelling. 

Binnenkort ontvangen onze klanten meer informatie over de WKR en de gevolgen van de overschakeling. Uiteraard kunnen wij je helpen om de WKR zo gunstig mogelijk toe te passen, ook dat is samen ondernemen!

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte