072-5669116

Incassokosten gemaximeerd

Incassokosten gemaximeerdVanaf 1 juli 2012 geldt er een wetswijziging waarbij de in rekening te brengen incassokosten zijn gemaximeerd. Door deze wetswijziging krijgen consumenten die hun rekening niet tijdig hebben betaald meer duidelijkheid over welke incassokosten zij eventueel mogen verwachten en zijn zij beter beschermd tegen onredelijke incassokosten.

Volgens de wet zijn de maximaal in rekening te brengen incassokosten:

  • Over de eerste € 2.500 van de vordering 15% van de hoofdsom
  • Over de volgende € 2.500 van de vordering 10%
  • Over de volgende € 5.000 van de vordering 5%
  • Over de volgende € 190.000 van de vordering 1%
  • Over het restant 0,5%

Het totaal aan incassokosten mag niet meer bedragen dan € 6.775. Minimaal mag er € 40 in rekening worden gebracht.

De rechter heeft geen matigingsbevoegdheid meer en kan ook geen hogere vergoeding toekennen. Overigens mogen partijen altijd minder vergoeding met elkaar overeenkomen dan de bedragen die in de wet staan vermeld. Hogere kosten zijn echter niet toegestaan.

Een belangrijke wijziging is dat de consument bij niet tijdige betaling eerst (kosteloos) moet worden aangemaand voordat incassokosten in rekening mogen worden gebracht. In deze aanmaning moet de schuldenaar 14 dagen de tijd worden gegeven om het bedrag alsnog te betalen. Pas na deze periode mag de schuldeiser als er nog niet betaald is, incassokosten in rekening brengen. Voorwaarde is wel dat het bedrag aan incassokosten in de aanmaning vermeld staat. Mocht de schuldenaar in de 14-dagen periode een deel van het verschuldigde bedrag hebben betaald, dan mag slechts over het restant incassokosten in rekening worden gebracht.

De nieuwe wet geldt overigens primair voor particuliere debiteuren. Voor zakelijke vorderingen is de wet slechts van toepassing als een bedrijf geen incassoregeling in de algemene voorwaarden heeft opgenomen. Is dit wel het geval, dan zijn de bovenvermelde maximum bedragen voor zakelijke vorderingen niet van toepassing en mag hiervan dus worden afgeweken. Ook is de eerder genoemde kosteloze aanmaning dan niet noodzakelijk.

Het is raadzaam om de procedure bij betalingsachterstanden kritisch onder de loep te nemen en de algemene voorwaarden eventueel aan te passen aan de wetswijziging.

20-07-2020

Geboorteverlof uitgebreid per 1 juli 2020

Lees verder
03-07-2020

Aanpassingen tweede periode NOW

Lees verder
02-07-2020

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Lees verder
Blijf op de hoogte