072-5669116

Het heilige huisje is gevallen!

Jarenlang was het onbespreekbaar, maar nu is het heilige huisje gevallen. De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. 

Vanaf 2013 is voor nieuwe leningen de hypotheekrente alleen nog maar aftrekbaar indien minimaal volgens een annuïtair aflossingsschema wordt afgelost. Ook de lineair aflosbare lening komt in aanmerking voor renteaftrek. Jaarlijks zal worden gecontroleerd of er voldoende is afgelost. Is er te weinig afgelost, dan moet het verschil in het volgende jaar worden ingelopen. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat de lasten niet betaald kunnen worden door teruglopende inkomsten, dan moet uiterlijk in het vierde jaar na het ontstaan van het tekort een nieuwe afspraak met de bank zijn gemaakt. Zo niet, dan vervalt de renteaftrek voor deze lening in zijn geheel.

De populaire spaar-, leven- en beleggingshypotheken gaan tot het verleden behoren. Bij deze laatste hypotheekvormen wordt tussentijds niet afgelost, maar wordt gespaard op een spaar- of beleggingsrekening eigen woning (SEW en BEW) of in een kapitaalverzekering eigen woning (KEW).

De hypotheekmaatregel heeft tot gevolg dat de eigenwoninglening duurder wordt. Doordat er ieder jaar wordt afgelost nemen de rentelasten af. Minder rente betekent minder belastingvoordeel en daarmee stijgen de netto kosten van de lening.

Voor bestaande leningen en voor de lopende KEW, SEW en BEW verandert er niets. De spaarrekening en kapitaalverzekering eigen woning blijven vrijgesteld voor box 3 en over de uitkering hoeft onder voorwaarden geen belasting te worden betaald. Voor de huizenbezitter die duurder gaat wonen en een hogere hypotheek neemt, gelden de nieuwe regels alleen voor de verhoging van de lening. Vooral starters lijken de dupe te worden van deze maatregelen. Kopen in 2012 lijkt de oplossing, maar dat is slechts weggelegd voor de gelukkigen die geen onverkoopbare woning achterlaten.

De tweede maatregel die wordt ingevoerd is een verlaging van de belastingteruggave over de rente. Vanaf 2014 gaat de belastingteruggave met 0,5% per jaar omlaag van 52% naar 38%. De lagere belastingteruggave is ook van toepassing op bestaande hypotheken. Hier staat tegenover dat voor mensen die na verkoop van de woning met een restschuld blijven zitten, de rente over deze schuld nog tien jaar aftrekbaar blijft. Dit geldt ook voor hen die geen nieuwe woning kopen, maar gaan huren. Deze maatregel is bedoeld om de doorstroming in de huizenmarkt te bevorderen. Mensen die verwachten met een restschuld te blijven zitten, besluiten vaak om niet te verhuizen. En dat is juist één van de maatregelen waardoor de huizenmarkt vastzit.

 

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte