072-5669116

Fiscale maatregelen regeerakkoord op een rij

Het regeerakkoord van VVD en PvdA bevat voor 16 miljard aan ombuigingen (2017), waarvan 4,4 miljard euro aan lastenverzwaring. De lastenverzwaring loopt structureel op naar 6,5 miljard euro. In het akkoord wordt ook een reeks fiscale maatregelen aangekondigd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit het regeerakkoord "Bruggen slaan" op een rij.

Fiscale maatregelen regeerakoord op een rijHypotheekrenteaftrek
Bij de hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 voor bestaande en nieuwe gevallen het maximale aftrektarief van 52% jaarlijks met 0,5% verminderd. In het akkoord wordt expliciet gezegd dat de "Wet herziening fiscale behandeling eigen woning" (waarbij voor nieuwe hypotheken alleen nog fiscale renteaftrek is bij verplichte annuïtaire aflossing) onverminderd doorgang zal vinden. Voor restschulden wordt het mogelijk om de rente tijdelijk (maximaal 5 jaar) onder voorwaarden af te trekken.

Belastingtarief en arbeidskorting
De financiering van het zorgstelsel gaat op de schop. Er komt een inkomensafhankelijke premie (IAP) en een inkomensafhankelijk eigen risico. Voor werkgevers was er al een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (IAB). Zowel de IAP als de IAB worden uitgevoerd door de Belastingdienst. De zorgtoeslag verdwijnt in verband met de inkomensafhankelijke premie. De 4,5 miljard euro die dat oplevert, gaat vanaf 2014 terug naar de burger in de vorm van lagere belastingtarieven (4,05%) in de tweede en derde schijf. Door de waarschijnlijk zeer hoge zorgpremieverhoging zal de burger deze tariefsverlaging eigenlijk niet merken. Het maximum van de arbeidskorting wordt in 2014 verhoogd met 125 euro. Dit bedrag wordt in gelijke stappen verder verhoogd tot 500 euro in 2017 en daarna. Deze maatregel geldt voor iedereen die recht heeft op arbeidskorting, ongeacht het inkomen.

Ondernemers
Van de voorgenomen verhoging van het forfait van de werkkostenregeling van 1,4% naar 1,6% per 2013 wordt 0,1% afgesnoept. Per 2015 wordt de zelfstandigenaftrek fors verminderd. Het kabinet wil 500 miljoen euro besparen op de ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden. Ook wordt gesproken over het invoeren van een winstbox, waarbij uiteindelijk "het bewerkelijke urencriterium" zou kunnen vervallen. Verder bezuinigt het kabinet vanaf 2014 op de RDA, de innovatiebox en de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). De afdrachtvermindering onderwijs verdwijnt en wordt deels omgezet in een subsidieregeling. Het fiscale ondernemersvoordeel voor medisch specialisten vervalt in 2015, als het specialistenhonorarium integraal onderdeel is van het ziekenhuisbudget en het beheersmodel medisch specialisten verdwijnt.

Fiscale maatregelen regeerakkoord op een rijVergroening
Onder de titel fiscale vergroening kunnen twee maatregelen worden geschaard. De MRB vrijstelling voor oldtimers verdwijnt in 2014 vanuit milieuoverwegingen. Verder komt er een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting voor duurzame elektriciteit afkomstig van coöperaties van particuliere kleinverbruikers. Om dit te kunnen financieren staat er een verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting tegenover.

Pensioen
Pensioenpremieaftrek kan alleen nog voor inkomen tot 100.000 euro. Tevens wordt de fiscale norm voor pensioenopbouw (Witteveenkader) gebaseerd op pensioenopbouw in veertig jaar van 70% van het gemiddelde verdiende loon. Dit betekent dat jaarlijks een opbouw van maximaal 1,75% van het pensioengevend loon fiscaal wordt gefaciliteerd. Daarom wordt het opbouwpercentage verminderd met 0,4%. Deze regels gaan ook gelden voor de derde pijler (individuele lijfrenteopbouw).

Fiscale maatregelen regeerakkoord op een rijVerhogen belastingopbrengst
Het nieuwe kabinet is tevens, naast de bovengenoemde maatregelen, van plan fiscale maatregelen te nemen om de belastingopbrengst te verhogen. Het gaat dan om:

 • Afschaffen btw-compensatiefonds
 • Koppeling rentepercentage Vpb aan wettelijke rente handelstransacties met ondergrens van 8% (overige belastingmiddelen blijven gekoppeld aan wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%)
 • Afschaffen fiscale aftrek van specifieke zorgkosten
 • Afschaffen aftrek levensonderhoud kinderen
 • Afschaffen fiscale (aanvullende) alleenstaande ouderkorting
 • Afschaffen ouderschapsverlofkorting
 • Hoger boete MRB bij herhaaldelijk te laat betalen
 • Meer kansspelbelasting door regulering online kansspelen
 • Verhogen nog in te voeren verhuurdersheffing
 • Schrappen aftrekbaarheid provisies tussenpersonen
 • Verhoging accijns op bier, wijn, sherry en port met ongeveer 14% en de accijns op gedistilleerde dranken met ongeveer 5% (per 1-1-2014)
 • Verhoging accijns op een pakje sigaretten van 19 stuks en de accijns op een pakje shag van 40 gram met ongeveer 9 cent (per 1-3-2014)
 • Verhoging accijns voor diesel met 3 cent per liter (per 1-1-2014)
 • Verhoging accijns op LPG met 7 cent per liter (per 1-1-2014)
 • Meer capaciteit bij de Belastingdienst
Bron: www.accountancynieuws.nl
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte