072-5669116

Doorwerkbonus in 2013

Om belastingplichtigen te stimuleren om door te werken na hun 62e jaar is in 2009 de doorwerkbonus ingevoerd. Vorig jaar is aangekondigd dat deze bonus vervangen zou worden door de werkbonus. Na even te zijn verdwenen in het Lenteakkoord is de doorwerkbonus in gewijzigde vorm (nu weer als werkbonus) teruggekeerd in het Herfstakkoord tussen VVD en PVDA.

Huidige regeling
De doorwerkbonus geldt voor werknemers die na hun 62e doorwerken en loopt ook door na de 65-jarige leeftijd. De hoogte van de bonus loopt tot 65 jaar met de leeftijd en met het inkomen uit arbeid op. De hoogte van de doorwerkbonus wordt berekend door een leeftijdsafhankelijk percentage toe te passen op het arbeidsinkomen tussen € 9.295 en € 57.166. De bonus wordt als heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting toegekend.

Regeling volgens Herfstakkoord
De nieuwe werkbonus geldt voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een inkomen tussen 90 en 175% van het wettelijk minimumloon (WML). Dit maximum is dus aanzienlijk lager dan de huidige € 57.166. De werkbonus is maximaal bij 100% van het WML tot 120% van het WML en loopt dan geleidelijk af tot 175% van het WML. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar zouden zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen kunnen, zonder er financieel op achteruit te gaan.
 

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte