072-5669116

Doorbetaald ouderschapsverlof ook voor DGA’s

Op 2 augustus 2022 gaat de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in. De overheid gaat dan de eerste negen weken van het ouderschapsverlof voor een deel doorbetalen. Zowel voor vaders als voor moeders. Maar wat niet veel mensen weten, is dat deze regeling ook voor DGA’s geldt.

Verdere uitbreiding verlofregeling

De nieuwe regeling is een uitbreiding op de bestaande verlofregeling na de geboorte van een kind. Sinds 2019 hebben partners al recht op een hele week volledig doorbetaald loon, daarvoor was dat maar twee dagen. In 2020 kwam daar het aanvullend geboorteverlof bij. Daarmee kregen partners recht op vijf weken extra geboorteverlof die voor 70% doorbetaald worden door het UWV. Nu wordt deze regeling uitgebreid naar negen weken ouderschapsverlof.

Zo werkt de nieuwe verlofregeling

De negen weken verlof gelden zowel voor vaders als voor moeders. Voor moeders komt het verlof bovenop het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof. De belangrijkste punten op een rij:

  • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.
  • Het verlof is flexibel op te nemen, bijvoorbeeld een aantal uur per dag verdeeld over meerdere weken.
  • De eerste 9 doorbetaalde weken moeten binnen 1 jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen. (Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.)
  • De overige 17 weken onbetaald verlof kunnen wel later worden opgenomen.
  • Het UWV zorgt voor de uitbetaling van de vergoeding.
  • Ouders krijgen een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon, tot 70% van het maximum dagloon.

Ook voor DGA’s

Ook directeur-grootaandeelhouders (DGA), alfahulpen of particuliere huishoudelijke hulpen kunnen gebruikmaken van de nieuwe verlofregeling. Omdat het loon van een DGA niet vastligt in een arbeidsovereenkomst, is de uitkering wel anders geregeld. Als DGA krijg je namelijk maar 70% van het wettelijk minimumloon (en dus niet van je gebruikelijke loon) voor het aantal uren dat je aanvraagt bij het UWV. Deze uren worden dan in mindering gebracht op je gebruikelijke DGA loon. Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden vind je op de website van het UWV.

06-05-2024

Check-in voorkomt burn-out

Lees verder
03-04-2024

Flexibele arbeidsvoorwaarden, een mooie troef!

Lees verder
15-02-2024

Rouwverlof is maatwerk

Lees verder
Blijf op de hoogte