072-5669116

De flex-bv en de ondertekening van de jaarrekening

Op 1 oktober 2012 is de flex-bv in werking getreden. De doorgevoerde flexibilisering is mede bedoeld om te komen tot een vereenvoudiging van het vaststellen van de jaarrekening. Voor BV’s waarin de bestuurder ook de aandeelhouder is, is bepaald dat ondertekening van de opgemaakte jaarrekening door de bestuurder tevens geldt als vaststelling van de jaarrekening. Daarmee is in deze situatie de maximale termijn van twee maanden tussen het opmaken en het vaststellen van de jaarrekening komen te vervallen. Als je dit niet wilt, geven wij je in overweging om de statuten van de vennootschap te laten aanpassen door uitdrukkelijk te bepalen dat de jaarrekening niet wordt vastgesteld door ondertekening van de jaarrekening door de bestuurder.

Op het moment dat de bestuurder, tevens aandeelhouder, daadwerkelijk de jaarrekening ondertekent, wordt de jaarrekening dus vastgesteld. Na vaststelling moet binnen 8 dagen worden gepubliceerd. Het niet tijdig publiceren kan een aanleiding zijn om als bestuurder aangesproken te worden in het kader van onbehoorlijk bestuur.

Voorbeeld
1. De datum van opmaak van de jaarrekening 2012 is 15 mei 2013.
De bestuurder, tevens aandeelhouder, ondertekent ook op de datum van opmaak de jaarrekening. Gevolg: uiterlijk op 23 mei 2013 (binnen 8 dagen na ondertekening) moet de jaarrekening gepubliceerd zijn.
2. De datum van opmaak van de jaarrekening 2012 is op 15 mei 2013.
De bestuurder, tevens aandeelhouder, ondertekent op 2 juni 2013 de jaarrekening, met expliciete vermelding van deze datum van ondertekening. Gevolg: uiterlijk op 10 juni 2013 (binnen 8 dagen na ondertekening) moet de jaarrekening gepubliceerd zijn.

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte