072-5669116

Belastingdienst gaat stamrecht-BV’s controleren

Werknemers die bij ontslag een gouden handdruk hebben meegekregen kunnen die onderbrengen in een stamrecht-BV. Hiermee wordt de belastingheffing uitgesteld naar het moment waarop de BV periodiek gaat uitkeren aan de ex-werknemer. Op de uitkeringsdatum blijkt echter vaak dat het vermogen van de BV niet voldoende is om aan de uitkeringsverplichting te kunnen voldoen.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij de stamrecht-BV’s gaat controleren. Het speerpunt van de controle ligt bij BV’s die recent zijn opgericht en BV’s die binnen enkele jaren moeten gaan uitkeren (de ex-werknemer is bijna 65 jaar). De Belastingdienst kijkt daarbij vooral naar dividenduitkeringen en leningsovereenkomsten tussen de BV en de aandeelhouder. Is de lening goed vastgelegd, is de rente marktconform en is er een aflossingsschema overeengekomen? Ook zal de fiscus kijken of er zekerheden zijn gesteld zoals een hypotheekrecht.

Een ander aandachtspunt is de wijze waarop de ex-werknemer geld heeft onttrokken aan het stamrechtkapitaal. Deze onttrekkingen moeten altijd schriftelijk worden vastgelegd en voldoen aan de voorwaarden die aan de stamrechtvrijstelling (uitstel van loonheffing) worden gesteld. Bij onregelmatigheden kunnen de fiscale gevolgen ingrijpend zijn en oplopen tot een belastingheffing van 72% over de stamrechtvoorziening. Zorg dus dat je  stamrecht-BV de toets kan doorstaan, wij kijken graag met je mee!

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte