072-5669116

Autobelastingen vanaf 2017

De ministerraad heeft afgelopen week ingestemd met de Autobrief II, waarin staatssecretaris Wiebes schetst hoe hij de autobelastingen vanaf 2017 wil vereenvoudigen. De brieflaat een verschuiving zien in fiscale stimulering: van het kopen of leasen van emissie-arme auto's naar het volledig emissieloos rijden.

Dat is nodig, zegt Wiebes, om meer winst voor het milieu te behalen. "Hybrides rijden maar weinig op elektriciteit. Het zijn eigenlijk gewoon benzineauto's, en vaak ook niet eens zulke kleine." De staatssecretaris heeft in zijn brief delen van het voorstel van de auto- en milieulobby overgenomen, maar de totale belastingopbrengsten neutraal gehouden.

Dat betekent dat sommige autorijders erop vooruit gaan en andere erop achteruit. In het algemeen kun je zeggen dat de belastingen voor auto’s zonder schadelijke uitstoot ongeveer gelijk blijven. Elektrische auto's met hulpmotor en plug-in hybrides verliezen in de jaren 2017 tot 2020 geleidelijk de meeste voordelen. Voor oude diesels, die niet voldoen aan de Euro5-uitstootnorm, moet meer betaald gaan worden.

Hieronder vind je de nieuwe maatregelen per belastingsoort op een rij.

Bijtelling
In het overgangsjaar 2016 geldt nog een extra categorie van 21 procent voor 'zuinige' brandstofauto's, maar vanaf 2017 blijft er nog maar één algemeen bijtellingstarief over voor zakelijke rijders. Dit tarief gaat van 25 naar 22 procent.

Het algemene percentage gaat gelden voor alle auto's, behalve zogenaamde zero-emission auto’s (volledig elektrische en waterstofauto's). Die blijven in de 4 procent bijtellingscategorie tot en met 2020. Vanaf 2019 worden elektrische auto's boven de 50.000 euro echter ook voor 22 procent aangeslagen; waterstofauto's niet.

Voor de semi-elektrische auto's die nu nog profiteren van 7 procent bijtelling komt een overgangsregime. Volgend jaar betaal je daarvoor 15 procent, in 2017 wordt dat 17 procent, in 2018 wordt het 19 procent en vanaf 2019 geldt de algemene 22 procent ook voor deze wagens.

Overigens gaan deze nieuwe tarieven pas in bij nieuwe leasecontracten. Voor wie uiterlijk dit jaar een leasecontract afsluit gelden de oude bijtellingspercentages nog tot en met het eind van het contract. 

Motorrijtuigenbelasting of wegenbelasting
In 2017 gaat de wegenbelasting voor alle personenwagens 2 procent omlaag. Voor plug-in hybrides blijft tot en met 2018 een korting van 50 procent bestaan. Vanaf 2019 vervalt deze korting, maar dan geeft de Belastingdienst wel een voordeel van 300 euro op deze semi-elektrische wagens.

In datzelfde jaar ga je veel meer betalen als je een dieselauto rijdt die meer dan 5 mg fijnstof/km uitstoot. Dit soort auto’s krijgen een boete van 15 procent inclusief de opcenten. Dit zou per auto kunnen oplopen tot 225 euro extra wegenbelasting.

BPM of aanschafbelasting
Om concurrentieverstoring met het buitenland tegen te gaan zal in 2020 de aanschafbelasting of BPM met 12 procent zijn gedaald. Hoe de afbouw eruit gaat zien weet Wiebes nog niet. Wel meldt de Autobrief dat er een aparte BPM-tabel komt voor plug-in hybride auto's, die vanaf 2017 niet langer vrijgesteld worden voor BPM.

Net als bij de wegenbelasting blijft de BPM-vrijstelling voor emissieloze auto's wel bestaan. Wiebes wil bovendien zuinige auto's uit het compacte en middenklasse segment minder zwaar belasten, zowel bij aanschaf (BPM) als in gebruik (wegenbelasting).

Verder
De Autobrief II wordt nog in de Tweede Kamer besproken en is dus nog niet definitief. In de brief wordt niet ingegaan op een voorstel van de auto- en milieucoalitie om een fonds op te richten om de aankoop van elektrische auto's onder particulieren te stimuleren. Het fonds lijkt er echter wel te komen. We hopen hierover snel meer te kunnen m

08-10-2020

BG accountants naar nieuwe locatie in Lisse

Lees verder
05-10-2020

Aanpassingen 3e steunpakket

Lees verder
05-10-2020

Prinsjesdag 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte