072-5669116

Nieuwe auto voor 1 juli 2012

Nieuwe auto voor 1 juli 2012Vanaf 1 juli 2012 veranderen de CO2-grenzen die bepalend zijn voor BPM-heffing en ook voor het fiscale bijtellingspercentage voor het privégebruik van de auto. Wellicht een goede reden om het moment van aanschaf van een nieuwe auto naar voren te halen.

Populaire modellen zoals bijvoorbeeld de Toyota Yaris, Opel Corsa en Renault Twingo zijn op dit moment vrijgesteld van BPM-heffing. Door de verlaging van de CO2-grenzen moet bij aanschaf vanaf 1 juli 2012 het volledige BPM bedrag betaald worden. Deze modellen zullen dus flink in prijs gaan stijgen. Maar als je een dergelijke auto aanschaft voor 1 juli 2012 gelden de oude grenzen nog en betaal je dus aanzienlijk minder.

De aanscherping van de CO2-grenzen vanaf 1 juli 2012 (en vervolgens per 1 januari 2013 tot en met 2015) heeft ook gevolgen voor het fiscale bijtellingspercentage wegens privégebruik van de auto. Veel nieuwe auto’s die na 30 juni 2012 worden aangeschaft en waarvoor volgens de huidige normen nog een lager bijtellingstarief geldt, verliezen (een deel van) dit fiscale voordeel. Koop je echter de auto voor 1 juli 2012, dan blijven de huidige CO2-grenzen en daarmee het huidige gunstige bijtellingspercentage van kracht. Ook als in latere jaren CO2-grenzen verder worden aangescherpt. Wisselt een auto van voor 1 juli 2012 na deze datum van eigenaar en gebruiker, dan blijft het gunstige bijtellingspercentage nog gelden voor 60 maanden, te rekenen vanaf 1 juli 2012.

Voor auto’s die voor het eerst na 30 juni 2012 op naam worden gesteld, zijn de CO2-grenzen zoals die gelden op de datum van de tenaamstelling bepalend voor het bijtellingspercentage. Dit percentage blijft van kracht gedurende 60 maanden, gerekend vanaf de eerste dag volgend op de eerste tenaamstelling.

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte