072-5669116

Aansprakelijkheid van de executeur testamentair

In veel testamenten wordt een executeur benoemd. De bevoegdheden van de executeur worden vastgelegd in het testament en kunnen variëren van alleen zorg dragen voor de uitvaart tot de volledige afwikkeling van de nalatenschap. In dat laatste geval zorgt de executeur voor het beheer van de nalatenschap, het voldoen van de schulden, het uitkeren van legaten en de verdeling van de nalatenschap. Dat laatste zelfs zonder instemming van de erfgenamen. Deze executeur afwikkelingsbevoegde (ook wel de 3-sterren executeur genoemd) is bovendien verplicht om de aangifte erfbelasting te doen. Tot zover niets nieuws. Echter, vanaf 2012 is de executeur zelfs hoofdelijk aansprakelijk voor de eventueel te weinig betaalde erfbelasting.

Stel: een goede vriend is ernstig ziek en vraagt je om executeur te worden. Na zijn overlijden doe je naar beste eer en geweten de aangifte erfbelasting. Jaren later komt aan het licht dat deze vriend buitenlandse spaartegoeden had. Als de erfbelasting over deze tegoeden niet bij de erfgenamen te halen is, dan moet jij die dus uit eigen zak betalen! Dit geldt niet als je aannemelijk kunt maken dat het niet aan jou te wijten is dat er te weinig erfbelasting is betaald. Maar hoe toon je dat aan?

Veel executeurs zullen dit risico niet willen lopen en daarom de benoeming tot executeur niet aanvaarden. Dit geldt ook voor notarissen. Ben je al aangewezen als executeur, win dan snel advies in bij een notaris, ook als je de benoeming alsnog wilt weigeren. De aanvaarding kan namelijk al blijken uit handelingen die je verricht. Voor een eigen testament adviseren wij om een reserve-executeur aan te wijzen.

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte