072-5669116

Wijzigingen in de nabestaandenwet

Bij overlijden van de partner kan de langstlevende in aanmerking komen voor een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet). De uitkering bestaat uit twee delen, een nabestaandenuitkering van maximaal € 14.620 per jaar en eventueel een halfwezenuitkering van € 3.472 per jaar. De totale maximale bruto uitkering is in 2013 € 18.092. De nabestaandenuitkering wordt verlaagd als de langstlevende partner nog andere inkomsten heeft (zoals salaris of een WW-uitkering). De halfwezenuitkering vervalt zodra het jongste kind 18 jaar is en wordt niet verlaagd met eigen inkomen. 

Vanaf 1 juli 2013 vervalt de Anw halfwezenuitkering als aparte uitkering. De halfwezenuitkering wordt dan opgenomen in de nabestaandenuitkering. De totale maximale uitkering blijft ongewijzigd. Er is echter een belangrijk verschil met de oude situatie. Door de opname in de nabestaandenuitkering kan ook op de vroegere halfwezenuitkering een inkomenskorting worden toegepast. 

Voor degenen die al voor 1 april 2013 een halfwezenuitkering ontvingen, gaat de verandering in per 1 oktober 2013. Voor degenen die tussen 1 april 2013 en 1 juli 2013 voor het eerst een halfwezenuitkering ontvangen, gaat de wijziging in op 1 juli 2013. De uitkeringsgerechtigden zijn inmiddels geïnformeerd door de Sociale Verzekeringsbank.  Daarnaast is in het kabinetsakkoord een verdere versobering van de Anw opgenomen. Het kabinet overweegt de duur van de uitkering vanaf 1 juli 2014 te maximeren op een jaar.

08-10-2020

BG accountants naar nieuwe locatie in Lisse

Lees verder
05-10-2020

Aanpassingen 3e steunpakket

Lees verder
05-10-2020

Prinsjesdag 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte