072-5669116

Vooraf zekerheid voor opdrachtgevers en ZZP-ers

De Belastingdienst gaat opdrachtgevers vooraf zekerheid geven over de gevolgen voor de loonheffing van contracten met ZZP-ers. Eerder was al aangekondigd dat de huidige VAR-verklaringen vervangen zouden worden door de BGL (Beschikking Geen Loonheffing). Maar nu ligt er een voorstel waarbij opdrachtgevers en ZZP-ers direct op efficiënte wijze duidelijkheid krijgen over het afdragen van loonheffing.

De Belastingdienst gaat dat beoordelen aan de hand van de overeenkomst tot opdracht. Dat staat in een brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris licht in deze brief een aanpassing toe van het wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL), dat momenteel voorligt in de Tweede Kamer. Dit alternatief voor de BGL is tot stand gekomen na overleg met vakbonden, ZZP-organisaties en werkgeversorganisaties.

Vast staat dat het bestaande systeem van VAR-verklaringen verdwijnt. Maar met dit nieuwe alternatief kan de Belastingdienst de beoordeling van arbeidsrelaties per sector laten plaatsvinden en krijgen opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf als ze meerdere ZZP-ers contracteren voor soortgelijk werk. Ook voor ZZP-ers dalen de administratieve lasten: zij hoeven straks geen VAR-verklaring meer aan te vragen en ook geen vragenlijst in te vullen via een webmodule, zoals eerst was voorgesteld. Bovendien blijven de uitgangspunten voor vervanging van de VAR overeind: verbetering van de handhaving door de Belastingdienst en herstel van de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en ZZP-ers.

In de praktijk kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers of van ZZP-ers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Dat geldt ook voor individuele opdrachtgevers of ZZP-ers. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten op basis van bestaande wet- en regelgeving en geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen.

De zekerheid van de Belastingdienst dat geen loonheffing hoeft te worden afgedragen, geldt uiteraard alleen als de praktijk overeenkomt met de gemaakte afspraken. Blijkt in de praktijk dat de overeenkomst niet wordt gevolgd en er toch sprake is van een dienstbetrekking, dan kan de Belastingdienst een naheffing opleggen.

Het alternatief voor de BGL wordt voorgelegd aan het parlement. De staatssecretaris streeft naar invoering per 1 januari 2016. Tot die tijd blijft het huidige systeem van VAR-verklaringen gelden.

Bron: Ministerie van Financiën

14-10-2021

De MIA en laadpalen

Lees verder
27-09-2021

Voorgenomen besluiten Prinsjesdag 2021

Lees verder
03-09-2021

Afscheid van de NOW, TVL en andere coronasteun

Lees verder
Blijf op de hoogte