072-5669116

Verruimde willekeurige afschrijving 2013

Voor de periode 1 juli t/m 31 december 2013 geeft de overheid ondernemers een stimulans om meer te investeren. Vanaf 1 juli mag op de aangeschafte nieuwe bedrijfsmiddelen 50% willekeurig worden afgeschreven en ten laste van de fiscale winst over 2013 worden gebracht. De resterende 50% moet ‘normaal’ worden afgeschreven. Deze regeling geldt uitsluitend voor nieuwe, nog niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen die aan derden ter beschikking worden gesteld vallen buiten de toepassing van deze regeling, tenzij de bedrijfsmiddelen korte tijd worden verhuurd zoals gereedschappen, aanhangers en hoogwerkers. De regeling geldt niet voor gebouwen, woonschepen, personenauto’s (behalve taxi’s), goodwill, octrooien, vergunningenwegen, paden, bruggen, tunnels en bromfietsen/motorrijwielen.

De regeling vereist bovendien dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik moet zijn genomen. Wordt hieraan niet voldaan, dan wordt de willekeurige afschrijving alsnog teruggenomen. Wordt het bedrijfsmiddel niet direct in 2013 in gebruik genomen, dan is de willekeurige afschrijving beperkt tot het bedrag van de betaling, dat niet meer kan zijn dan 50% van de aanschafwaarde.

08-10-2020

BG accountants naar nieuwe locatie in Lisse

Lees verder
05-10-2020

Aanpassingen 3e steunpakket

Lees verder
05-10-2020

Prinsjesdag 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte