072-5669116

Miljoenennota algemene maatregelen

Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan voor 2016 gepresenteerd. Het Belastingplan staat in het teken van lastenverlaging. Het CPB verwacht dan ook een groeiende consumptie door de lastenverlaging, de aantrekkende woningmarkt en de herstellende arbeidsmarkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste algemene maatregelen. Ben je ondernemer? Lees dan hier welke maatregelen voor jou van belang zijn!

Werknemers

Veel werknemers houden vanaf volgend jaar netto meer geld over. De tarieven in de 2e en 3e belastingschijf gaan omlaag, terwijl de arbeidskorting stijgt.

Aanpassing tarieven belastingschijven
Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat omhoog van 36,5% naar 36,55%. (Deze aanpassing komt nog uit het Belastingplan 2014.) Het tarief in de tweede en derde schijf wordt met 1,85%-punt verlaagd, van 42% naar 40,15%. De derde schijf wordt met € 8.548 verlengd. Daardoor wordt het aangrijpingspunt van het 52% tarief verhoogd. De vierde schijf van 52%-heffing, begint per 2016 bij een belastbaar inkomen van € 66.421 (2015: € 57.585).Daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting voor hogere inkomens wordt afgebouwd.

Verhoging arbeidskorting
Voor lagere inkomens wordt het maximumbedrag van de arbeidskorting voor 2016 (na indexatie) met € 638 extra verhoogd. Het startpunt van de afbouw wordt met € 15.950 verlaagd tot € 34.000. Het eindpunt van de afbouw wordt € 111.600. Door deze aanpassingen profiteren arbeidsinkomens tussen € 9.000 en € 50.000 van een hogere arbeidskorting.

Werk en kinderen makkelijker te combineren
Werknemers met jonge kinderen profiteren van een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en van de kinderopvangtoeslag. Bovendien volgt een uitbreiding van het zogenaamde vaderverlof: in de eerste 4 weken na de bevalling van de vader in plaats van 2 dagen nu 5 dagen betaald verlof opnemen. Al deze maatregelen moeten het makkelijker maken om een betaalde baan te combineren met de zorg voor kinderen.

Wonen

Schenkingsvrijsteling
De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. Het maximale schenkingsbedrag gaat vanaf 2017 structureel omhoog naar € 100.000. Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan.

Tegengestelde belangen
De WOZ waarde van een woning wordt medebepalend voor de huurprijs in de sociale sector. Dat betekent dat huurders en verhuurders tegengestelde belangen hebben bij de bepaling van de WOZ waarde. Daarom ligt er een voorstel om de behandeling van bezwaren over de hoogte van de WOZ aan te passen en rekening te houden met deze tegengestelde belangen.

Nationale Hypotheek Garantie
De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie wordt per 1 juli 2016 teruggebracht van 245.000 naar 225.000 euro. Dit is de laatste stap in de afbouw van de tijdelijk verhoogde kostengrens. Vanaf 2017 wordt de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde.

Auto

Bijtelling
Het aantal bijtellingscategorieën gaat van vier naar twee. Daarnaast zal de bijtelling op nieuwe auto’s verlaagd worden van 25 naar 22%. De aanschaf van zogenaamde nul-emissievoertuigen blijft gestimuleerd worden, maar de stimulering van plug-in hybride auto’s wordt wel verminderd.

MRB en BPM
De Motorrijtuigenbelasting (MRB) gaat per 2017 gemiddeld met twee procent omlaag voor reguliere auto’s. Vervuilende dieselauto’s zullen vanaf 2019 juist meer belast worden. De MRB kan straks niet meer per jaar vooruit betaald worden, alleen per kwartaal of via automatische incasso per maand. De BPM zal tot 2020 geleidelijk omlaag gaan met gemiddeld 12%.

08-10-2020

BG accountants naar nieuwe locatie in Lisse

Lees verder
05-10-2020

Aanpassingen 3e steunpakket

Lees verder
05-10-2020

Prinsjesdag 2020

Lees verder
Blijf op de hoogte