072-5669116

Als een werknemer ziek wordt, wil je natuurlijk dat hij zo snel mogelijk weer gezond terugkomt. Maar ondertussen krijg je met alle regelgeving rondom verzuim te maken. Hoe zit het bijvoorbeeld met loondoorbetaling bij ziekte? En hoe staat het met de voorgenomen regels voor kleine bedrijven? BG legt het je kort en bondig uit.

Als je werknemer niet kan werken door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid heeft hij wel recht op een groot deel van zijn salaris. Hieronder vind je de huidige regels.

Geef de ziekmelding door aan arbo en UWV

Als een werknemer zich ziek meld bij jou, dan moet je binnen vier dagen de ziekmelding doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts van jouw bedrijf.

Aan wie moet je loon doorbetalen?

De loonbetalingsverplichting bij ziekte geldt voor alle eigen medewerkers van jouw organisatie. Dus werknemers met een vast contract, tijdelijk contract én oproepkrachten.

Hoeveel loon moet je doorbetalen?

Je bent volgens de wet verplicht een zieke werknemer twee jaar een groot deel van zijn loon door te betalen.

  • Het eerste jaar betaal je minimaal 70% van het loon, met het wettelijk minimumloon als ondergrens.
  • Het tweede jaar moet je ook minimaal 70% van het loon betalen, maar je hoeft geen rekening meer te houden met het minimumloon.

Aanvullende regeling in de CAO?

Mogelijk heb je in het arbeidscontract van jouw werknemer of in de CAO van jouw organisatie een aanvullende regeling over loondoorbetaling opgenomen. Zo is in veel CAO’s opgenomen dat je in het eerste jaar 100% of 90% van het loon moet doorbetalen. Ook kan er een hoger minimumloon van kracht zijn volgens de CAO van jouw bedrijf. Als er een aanvullende regeling is, dan moet je je uiteraard aan deze regeling houden.

Uitzonderingen langer loon doorbetalen

Over het algemeen moet je als werkgever maximaal twee jaar (een deel van het) loon doorbetalen als je werknemer ziek of arbeidsongeschiktheid is. Maar er zijn uitzonderingen.

  • Als de werkgever niet kan aantonen dat hij volgens de Wet verbetering Poortwachter gehandeld heeft, kan het zijn dat de periode verlengd wordt. Houd je daarom goed aan de regels en aan de stappen die de wet van jou als werkgever verwacht als een werknemer zich ziek meldt.
  • Is jouw werknemer na twee jaar nog steeds ziek, maar kan hij (naar verwachting) in de toekomst weer werken? Dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Deze uitkering loopt via het UWV. Iedere werkgever is standaard verzekerd voor de WGA bij het UWV. Maar mogelijk heb jij zelf actie ondernomen door aan te tonen dat je het risico financieel zelf kunt dragen of heb je je via een andere verzekeraar hiervoor verzekerd. Ben jij eigenrisicodrager? Dan moet je in dit geval als (ex-) werkgever tot 10 jaar lang meebetalen aan de WGA. Het kan dus voorkomen dat je in totaal 12 jaar lang (extra) kosten hebt aan een arbeidsongeschikte werknemer! Laat je daarom altijd goed voorlichten.

Nieuwe regels loondoorbetaling voor kleine bedrijven?

Volgens het regeerakkoord van kabinet Rutte III komen er nieuwe regels rond loondoorbetaling bij ziekte. Het plan is dat de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (maximaal 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in het eerste jaar gaan over naar het UWV. De collectieve kosten van het tweede jaar worden vervolgens gedekt via een uniforme lastendekkende premie, waaraan alle kleine werkgevers bijdragen.

Het kabinet Rutte III heeft ook voor de WGA-uitkering nieuwe regels bedacht. Zo willen ze dat de periode van het WGA-risico voor werkgevers gehalveerd wordt van tien naar vijf jaar. Maar of en wanneer deze regels ingaan is nog onduidelijk. Voorlopig blijven de bestaande wettelijke regels van kracht, ook voor kleine werkgevers.

Hulp bij ziekte en verzuim werkzaamheden nodig?

BG accountants is op de hoogte van alle wet- en regelgeving ten aanzien van ziekte en verzuim. We kunnen deze zorg voor je uit handen nemen en helpen je graag verder met de verzuimprocedure van jouw werknemers, zodat jij je bezig kunt houden met je  dagelijkse werk.

18-02-2020

De gekte op de huizenmarkt: meedoen of laten gaan?

Lees verder
30-01-2020

Regels en tips over verplichte vrije dagen

Lees verder
20-01-2020

Gebruikelijk loon DGA verhoogd

Lees verder
Blijf op de hoogte