072-5669116

Loonbeslag, een toelichting

Steeds meer Nederlanders komen in financiële problemen door bijvoorbeeld achterstallige hypotheekbetalingen. Het kan voorkomen dat er dan beslag wordt gelegd op het loon van de werknemer. Maar wat is precies loonbeslag en wat betekent dit voor de werkgever?

Een schuldeiser kan na een rechterlijke uitspraak beslag laten leggen op het loon van een werknemer. Het beslag rust echter niet op het gehele loon. Er geldt een beslagvrije voet die afhankelijk is van de gezinssamenstelling van de werknemer. Ook een onkostenvergoeding blijft buiten het beslag. Op bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, ontslaguitkeringen en tantièmes kan wel beslag worden gelegd.

Bij loonbeslag klopt de deurwaarder aan bij de werkgever, die verplicht is mee te werken. Dat betekent dat de werkgever een uitgebreide vragenlijst moet invullen die binnen vier weken moet worden geretourneerd. Doet de werkgever dit niet, dan kan hij zelf aansprakelijk worden gesteld voor de schuld. Verder moet de werkgever het beslag inhouden op het loon en periodiek afdragen aan de deurwaarder. De werkgever is verplicht om uiterste geheimhouding te betrachten en het dossier gesloten te bewaren. Na afloop van het beslag moet het dossier vernietigd te worden.

Al met al brengt loonbeslag ook voor de werkgever de nodige administratieve verplichtingen met zich mee. Indien je vermoedt dat een van je werknemers financiële problemen heeft, ga het gesprek dan niet uit de weg en bekijk hoe je een helpende hand kan bieden. Bijvoorbeeld door het geven van een voorschot of het (gedeeltelijk) overnemen van de vordering. Dit laatste heeft overigens wel fiscale gevolgen. De werknemer kan ook veel baat hebben bij het inschakelen van deskundige hulpverleners die hem helpen om structuur aan te brengen in zijn financiën.
 

20-07-2020

Geboorteverlof uitgebreid per 1 juli 2020

Lees verder
03-07-2020

Aanpassingen tweede periode NOW

Lees verder
02-07-2020

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Lees verder
Blijf op de hoogte