072-5669116

Stel dividend uitkeren of winst verkoop aandelen uit tot 2014


De Tweede Kamer heeft in november definitief besloten dat het box 2-tarief voor het kalenderjaar 2014 tijdelijk met 3% wordt verlaagd. De verlaging is tijdelijk en geldt uitsluitend voor het jaar 2014, tot een maximum bedrag aan aanmerkelijk belang-inkomsten van € 250.000. 

Wanneer je van plan bent om de B.V. dividend uit te laten keren of aanmerkelijk belang-aandelen met winst te verkopen, stel dat dan uit tot 2014.  Het levert je namelijk een fiscaal voordeel op van maximaal € 7.500 netto (3% van twee-en-een halve ton).

Als je een dividenduitkering uitstelt tot 2014 bespaar je de box 3-heffing over dat bedrag. Dat betekent een extra voordeel van maximaal € 3.000 (1,2% x € 250.0000).

14-10-2021

De MIA en laadpalen

Lees verder
27-09-2021

Voorgenomen besluiten Prinsjesdag 2021

Lees verder
03-09-2021

Afscheid van de NOW, TVL en andere coronasteun

Lees verder
Blijf op de hoogte