072-5669116

Stel dividend uitkeren of winst verkoop aandelen uit tot 2014


De Tweede Kamer heeft in november definitief besloten dat het box 2-tarief voor het kalenderjaar 2014 tijdelijk met 3% wordt verlaagd. De verlaging is tijdelijk en geldt uitsluitend voor het jaar 2014, tot een maximum bedrag aan aanmerkelijk belang-inkomsten van € 250.000. 

Wanneer je van plan bent om de B.V. dividend uit te laten keren of aanmerkelijk belang-aandelen met winst te verkopen, stel dat dan uit tot 2014.  Het levert je namelijk een fiscaal voordeel op van maximaal € 7.500 netto (3% van twee-en-een halve ton).

Als je een dividenduitkering uitstelt tot 2014 bespaar je de box 3-heffing over dat bedrag. Dat betekent een extra voordeel van maximaal € 3.000 (1,2% x € 250.0000).

14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
30-01-2019

Heb je een Tesla? Zo zit het met je bijtelling!

Lees verder
Blijf op de hoogte