072-5669116

DGA in de coronacrisis, waar heb je recht op?

De eerste versie van het pakket steunmaatregelen was ‘quick and dirty’. Waar het aannemen van nieuwe maatregelen vaak een proces van maanden of zelf jaren is, moest dit op stel en sprong klaar zijn. Geen wonder dat de regelingen niet altijd duidelijk waren en er ook niet met alle beroepsgroepen of uitzonderingen rekening was gehouden. Inmiddels is er veel meer duidelijkheid, ook voor de DGA met een BV. Wij zetten de belangrijkste faciliteiten voor je op een rij.

Verlaging gebruikelijk loon

Als DGA mag je jouw salaris verlagen tot het gebruikelijk loon. In verband met de omzetdaling tijdens de coronacrisis, mag je jouw salaris nu verder verlagen. Je moet daarvoor de omzetverhouding van de eerste vier maanden in 2019 en de eerste vier maanden in 2020 aanhouden.

Rekenvoorbeeld: je gebruikelijk loon is nu € 60.000. De omzet in de eerste 4 maanden van 2019 was € 100.000, de omzet in de eerste vier maanden van 2020: € 70.000. Dan wordt je gebruikelijk loon voor 2020: 70.000/100.000 x € 60.000 = € 42.000

Voorwaarde is wel dat je geen extra opnamen in rekeningcourant doet en geen dividenduitkeringen mag doen.

WKR

Als DGA mag je gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de WKR in 2020. De vrije ruimte is voor dit jaar voor de eerste € 400.000 van de loonsom verhoogd van 1,7% naar 3%.

Stel dat de loonsom in jouw onderneming € 400.000 is, dan levert dat een extra vrije ruimte van € 5.200 op ((3% - 1,7%) x € 400.000). Je hebt in dat geval dus meer ruimte om werknemers (waaronder jijzelf) extra onbelaste verstrekkingen te doen. 

TOZO

Kan jij als DGA niet voldoende salaris uit je BV uitkeren als gevolg van de corona-crisis? En heb jij, alleen of samen met andere in de BV werkzame bestuurders, tenminste 50% van de aandelen in je bezit? Dan kom je in aanmerking voor aanvulling van jouw inkomen door de gemeente. Uiteraard moet je wel aan de andere voorwaarden, zoals het urencriterium, voldoen.

Deze tegemoetkoming tot het sociaal minimumloon kan gewoon samenlopen met de TOGS-regeling, deze faciliteiten bijten elkaar niet.

TOGS

Als er bij jou sprake is van een omzetverlies van minimaal € 4.000 en vaste lasten van minimaal € 4.000, dan kom je wellicht in aanmerking voor de eenmalige gift van € 4.000. Jouw hoofdactiviteit (of soms de nevenactiviteit) moet dan wel een SBI-code bij de Kamer van Koophandel hebben die in de lijst voorkomt. De lijst van SBI-codes die toegang hebben tot de TOGS is een paar keer uitgebreid en versoepeld. Zo is een externe locatie niet altijd meer vereist en is het aantal vaste lasten dat meetelt ondertussen ook behoorlijk uitgebreid. De moeite waard dus om nogmaals te kijken of je in aanmerking komt.

Coronareserve

Inmiddels is ook bekend dat ondernemers in de vennootschapsbelasting (waaronder dus de BV van de DGA), het verwachte corona-verlies over 2020, al in hun aangifte vennootschapsbelasting 2019 mogen reserveren ten laste van het resultaat over het vorige jaar.


Bron: Auxilium
14-10-2021

De MIA en laadpalen

Lees verder
27-09-2021

Voorgenomen besluiten Prinsjesdag 2021

Lees verder
03-09-2021

Afscheid van de NOW, TVL en andere coronasteun

Lees verder
Blijf op de hoogte