072-5669116

Als werkgever heb je soms ook met uitstroom van personeel te maken. Dit is een proces dat je zorgvuldig moet begeleiden. Om de positie van werknemers met een tijdelijk contract te versterken is er de zogeheten aanzegtermijn. BG heeft ervaring met deze regeling en kan je ook op dit gebied bijstaan.

Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer geldt de aanzegtermijn. Concreet betekent dit dat je een werknemer op tijd moet informeren over de verlenging van zijn contract. Kom je deze verplichting niet na, dan ben je een vergoeding aan je werknemer verschuldigd.

Wat is een aanzegtermijn?

Heb je een werknemer in dienst met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer? Dan heb je te maken met de aanzegtermijn. Een aanzegtermijn houdt in dat je als werkgever minimaal één maand voor het eind van de overeenkomst schriftelijk moet meedelen of de arbeidsovereenkomst stopt. Kies je voor verlenging van het contract? Informeer je werknemer dan ook gelijk schriftelijk over de (nieuwe) arbeidsvoorwaarden.

Maximaal één maandsalaris boete

Als je het contract van je werknemer wilt beëindigen, maar deze aanzeg-verplichting niet bent nagekomen, dan moet je de werknemer maximaal één bruto maandsalaris doorbetalen. Tot twee maanden na de einddatum van het contract mag je werknemer zelfs nog een beroep doen op deze vergoeding. De doorbetaling van het loon gaat naar rato tot maximaal één maandsalaris. Beëindig je het tijdelijke contract bijvoorbeeld twee weken te laat, dan heeft jouw werknemer recht op twee weken salaris.

Arbeidsovereenkomst van minder dan 6 maanden

Heeft een werknemer een arbeidsovereenkomst van minder dan 6 maanden? Dan ben je niet verplicht een aanzegtermijn te hanteren. De aanzegtermijn geldt overigens ook niet bij een projectcontract of een contract in geval van vervanging, bijvoorbeeld tijdens zwangerschapsverlof. Natuurlijk is het voor iedere (tijdelijke) werknemer wel zo prettig als hij van te voren weet waar hij aan toe is.

Werknemers weten waar ze aan toe zijn

De aanzegtermijn is onderdeel van de Wet Werk en zekerheid. Als de werknemer op tijd weet waar hij aan toe is, kan hij ook weer tijdig op zoek naar een nieuwe baan. Wel zo netjes om daar als werkgever zorgvuldig mee om te gaan. BG kan je helpen met het begeleiden van tijdelijke contracten. Ook voor advies over andere HR zaken kan je contact met ons opnemen.

20-07-2020

Geboorteverlof uitgebreid per 1 juli 2020

Lees verder
03-07-2020

Aanpassingen tweede periode NOW

Lees verder
02-07-2020

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Lees verder
Blijf op de hoogte