072-5669116

De nieuwe KOR in het kort

Vanaf 1 januari 2020 gaat er aardig wat veranderen in de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Omdat je voor 20 november 2019 al moet aangeven of je gebruik wilt maken van deze regeling, zetten wij de verschillen voor je op een rij.

Wat is de (huidige) KOR?

De KOR is een vrijstelling van de BTW voor kleine ondernemers. Alleen eenmanszaken die in een kalenderjaar minder dan € 1.883 aan BTW hoeven te betalen, komen in aanmerking voor belastingvermindering. Betaal je minder dan € 1.345 aan BTW per jaar? Dan kan je zelfs helemaal vrijgesteld worden van de BTW plicht.

Wat gaat er veranderen?

Met ingang van 1 januari 2020 veranderen de voorwaarden van de KOR. Zo kunnen nu ook BV’s, stichtingen en andere rechtspersonen gebruik maken van de KOR. De nieuwe KOR wordt gekoppeld aan een omzetgrens (€ 20.000) en niet meer aan de te betalen BTW. Bovendien moet je nu een keuze maken voor de komende 3 jaar en kan je niet meer, zoals onder de huidige KOR, met terugwerkende kracht een aanvraag doen.

De verschillen op een rij

Huidige KOR

KOR vanaf 1 januari 2020

Gekoppeld aan te betalen BTW

Gekoppeld aan omzet grens (€ 20.000 excl. BTW)

Alleen voor eenmanszaak, VOF en maatschap

Voor alle rechtsvormen

Per BTW aangifte te verrekenen (rekening houdend met het hele kalenderjaar)

Geldt voor minimaal 3 jaar, niet tussentijds opzegbaar, alleen als de omzetgrens wordt overschreden

Ook achteraf aan te vragen

Niet aangevraagd? Dan gewoon BTW betalen

BTW vrijgestelde producten en diensten tellen niet mee

BTW vrijgestelde producten en diensten tellen wél mee voor de omzetdrempel

Dan zijn er nog wat haken en ogen. Zo geldt de nieuwe KOR niet op BTW belaste huur (huisbazen) en alleen op goederen die in Nederland verhandeld worden. Maar het gaat te ver om alle regels hier in detail uit te leggen.

Voorbeelden: de kattenopvang, de kapper en Kees

De kattenopvang is een stichting zonder winstoogmerk en kwam voorheen niet in aanmerking voor de KOR. Maar nu de regeling ook voor stichtingen geldt, scheelt het een hoop geld en rompslomp! De thuiskapper heeft een laag uurtarief en werkt wat bij in de avonduren. De omzet is dus ruim onder de grens en deze kapper komt zowel in de oude als de nieuwe situatie in aanmerking voor de KOR. Kees heeft een webshop in vishengels het begon als een hobby en hij moest in het begin aardig wat kosten maken, dus viel hij onder de KOR. Maar nu zijn webshop goed gaat lopen en zijn omzet stijgt, is het niet slim om voor 3 jaar de keuze voor de nieuwe KOR te maken.

Wel of niet de KOR aanvragen?

Uit de voorbeelden blijkt al dat ondernemers die nu genieten van de KOR, of vrijgesteld zijn van BTW aangifte, niet in alle gevallen voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Andersom kan het ook zijn dat je nu niet in aanmerking komt voor de KOR, maar vanaf 1 januari wel.

Waarschijnlijk denk je nu; wat is dan slim in mijn situatie? Wij begrijpen dat het lastig is om de consequenties van deze veranderingen te overzien. Daarom rekenen wij voor al onze klanten uit of het slim is om de KOR aan te vragen of niet. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact met ons op!

03-07-2020

Aanpassingen tweede periode NOW

Lees verder
02-07-2020

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Lees verder
25-05-2020

Steunpakket voor ondernemers 2.0

Lees verder
Blijf op de hoogte