072-5669116

De Haagse Lente

Het Catshuisoverleg mag dan mislukt zijn, maar het wandelgangenoverleg van minister De Jager resulteerde binnen een week in een lentebegroting: het stabiliteitsprogramma. Wat zijn de plannen en wat betekent dit voor de ondernemer, zowel zakelijk als prive?

OuderenOuderen
In 2013 wordt de AOW-leeftijd met een maand verhoogd om daarna stapsgewijs door te groeien tot 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2024. Voor aanvullende pensioenregelingen gaat de pensioenleeftijd in 2014 al omhoog naar 67 jaar. Dit geldt alleen voor nieuwe pensioenopbouw. Ook staat in het akkoord dat voor aanvullende pensioenen de opbouwpercentages worden verlaagd. Bovendien krijgen oudere werknemers te maken met het verlies van de doorwerkbonus.

Voor de praktijk is het belangrijk dat je tijdig met je medewerkers overlegt over een eventuele aanpassing van een verzekerde pensioenregeling. (Dit geldt overigens niet voor werkgevers die gebonden zijn aan een CAO.)

Arbeidsmarkt
Ontslagvergoedingen worden beperkt en voor het resterende deel ingezet voor re-integratietrajecten en omscholing. De WW blijft ongewijzigd, maar wordt de eerste zes maanden betaald door de werkgever. Het ontslagrecht wordt versoepeld.

Gezondheidszorg
Het eigen risico in de zorg gaat omhoog. Waarschijnlijk van € 220 naar € 400. De lagere inkomens worden gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. Ook wordt bekeken hoe het norminkomen van medisch specialisten meer in verhouding kan worden gebracht met dat van collega’s in andere landen.

Fiscale maatregelenFiscale maatregelen
De loonbelastingtabellen worden een jaar niet aangepast waardoor een loonstijging hoger zal worden belast. Hogere inkomens en bonussen krijgen in 2013 te maken met een eenmalige crisisheffing die door de werkgever wordt betaald.

Het btw-tarief voor luxe goederen gaat al op 1 oktober 2012 omhoog van 19 naar 21%. De belasting op energieproducten (rode diesel, aardgas, kolen, leidingwater) gaat omhoog en ook de accijns op tabak, alcohol en frisdrank zal stijgen.

Werknemers krijgen te maken met het wegvallen van de onbelaste reiskostenvergoeding en het onbelaste privégebruik van de auto van de zaak.

Woningmarkt
Om de doorstroming te verbeteren blijft de overdrachtsbelasting definitief op 2%. Huurders met een inkomen van Є 33.000 tot € 43.000 krijgen te maken met een extra huurverhoging van 1% boven de inflatie. Deze extra inkomsten moet de verhuurder afdragen aan de staat.

En dan het hete hangijzer: de hypotheekrenteaftrek. Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek moeten nieuwe hypotheken vanaf 1 januari 2013 in maximaal 30 jaar worden afgelost. Het maximale leenbedrag waarvoor renteaftrek wordt verleend mag niet hoger zijn dan de waarde van de woning. Een lening voor aanvullende aankoopkosten van de woning leidt niet tot renteaftrek.

Hoe stabiel dit programma is, zal moeten blijken na de verkiezingen van 12 september. Een nieuwe regering zal ongetwijfeld haar eigen stempel op de begroting willen drukken. Maar voorlopig is dit het resultaat.

14-10-2021

De MIA en laadpalen

Lees verder
27-09-2021

Voorgenomen besluiten Prinsjesdag 2021

Lees verder
03-09-2021

Afscheid van de NOW, TVL en andere coronasteun

Lees verder
Blijf op de hoogte