Vorig bericht
072-5669116

Samen ondernemen?

Laat je nummer achter, dan bellen we!


Assurantiebelasting naar 21 procent

Assurantiebelasting naar 21 procentDe assurantiebelasting zal bij de meeste mensen niet heel erg in de belangstelling staan. Maar toen kwam plotseling het bericht dat Rutte en Samsom een deelakkoord hebben bereikt waarbij onder andere de assurantiebelasting naar 21% gaat.

Of misschien toch niet zo plotseling, want per 1 maart 2011 is het tarief al verhoogd van 7,5% naar 9,7%. En tijdens de verkiezingen hebben met name de PvdA en GroenLinks zich sterk gemaakt voor toepassing van het 19% BTW-tarief op de bruto verzekeringspremie. En als er bezuiningen geschrapt worden, moet er ook iets voor in de plaats komen wat de schatkist spekt. De schattingen zijn dat deze verhoging een gemiddeld gezin toch al gauw € 100 extra per jaar gaat kosten.

Een korte uitleg over de assurantiebelasting:

Onder de naam assurantiebelasting wordt een belasting geheven over verzekeringen waarvan het risico in Nederland ligt. Het risico van een verzekering ligt in Nederland als de verzekeringnemer in Nederland woont. Of in het geval van een rechtspersoon, als de vestiging van de rechtspersoon waarvoor de verzekering geldt zich in Nederland bevindt.

Een flink aantal verzekeringen is echter vrijgesteld van assurantiebelasting:

  • levensverzekeringen
  • ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • ziekte- en ziektekostenverzekeringen, waaronder zorgverzekeringen als bedoeld in de Zorgverzekeringswet
  • werkloosheidsverzekeringen
  • verzekeringen van zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen, alsmede verzekeringen van luchtvaartuigen welke hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer zullen worden gebruikt
  • transportverzekeringen
  • herverzekeringen
  • exportkredietverzekeringen

Maar de assurantiebelasting geldt dus wel voor verzekeringen als de autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering.

De belasting wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de premie vervalt. De belasting wordt aangegeven en afgedragen door de bemiddelaar. Bij eerdere tariefsverhogingen is bepaald dat deze gelden voor premies die op of na de datum van de verhoging vervallen. Bij de verhoging in 2011 is in artikel XIA van de Fiscale verzamelwet 2010 bepaald dat: Bij verzekeringen waarbij de laatste prolongatiedatum of datum van stilzwijgende verlenging, of bij afwezigheid van die datum de ingangsdatum van de verzekering, vóór 1 januari 2011 ligt, het assurantiebelastingtarief van 9,5% van toepassing is op de premies die na 31 december 2010 vervallen. Naar verwachting zal hetzelfde gaan gelden voor de voorgestelde verhoging naar 21%.

Bron: www.accountancynieuws.nl

 

 

Maak een afspraak
Wij helpen je graag verder met vragen. Je kunt ons bellen op 072-5669116. Of maak een afspraak.

Afspraak maken

Het laatste nieuws in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief...


 
Nieuws: Prinsjesdag 2018: het hete hangijzer Het is bijna dagelijks in het nieuws: wordt de dividendbelasting afgeschaft of niet? Het kabinet staat nog steeds achter deze maatregel, terwijl de oppositie er fel op tegen is. Lees verder
Contact opnemen Alkmaar: (072) 566 9116

Lisse: (0252) 415 841

Contact
Volgend bericht