072-5669116

Invoering Flex-BV?

De Tweede Kamer heeft op 4 oktober 2011 eindelijk de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht aangenomen. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2012 wordt ingevoerd.

Kort noemen we hier enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van het huidige BV-recht:

• Afschaffing van het verplichte minimumkapitaal. Onder het huidige recht is een oprichter van een BV nog verplicht minimaal € 18.000 kapitaal te storten in de BV.
• Schuldeisers worden in het voorstel beschermd doordat er niet zomaar dividend mag worden uitgekeerd aan aandeelhouders.
• Afschaffing verplichte blokkeringsregeling. Onder het huidige recht is het verplicht om een blokkeringsregeling in de statuten op te nemen. In het voorstel staat dat straks bepaald kan worden dat er in het geheel géén beperkingen gelden bij een aandelenoverdracht.
• Wanneer bij de oprichting van een BV in natura wordt ingebracht, zal de nu nog verplichte accountantsverklaring ook worden afgeschaft. De regeling dat de oprichters/bestuurders een beschrijving moeten opstellen van de inbreng wordt in de nieuwe regeling wel gehandhaafd.
• Afschaffing van de bepaling die nu nog verbiedt dat de BV aan derden geld leent of borg staat voor een lening, indien die lening gebruikt wordt voor de aanschaf van aandelen in diezelfde BV.
• De procedure omtrent kapitaalvermindering wordt vereenvoudigd.
• In de statuten kan worden opgenomen dat bepaalde aandelen zijn uitgesloten van winstdeling. De statuten kunnen bepalen dat op bepaalde aandelen meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht. Ook kunnen bepaalde aandelen van stemrecht worden uitgesloten.

Minister Opstelten ziet de wet het liefst zo snel mogelijk ingevoerd. Doordat echter de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in de Eerste Kamer besloten heeft dat eerst voorbereidend onderzoek gehouden moet worden, is het maar de vraag of de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2012 gehaald gaat worden.
 

11-03-2019

Sportieve werkgever? Stap op de fiets!

Lees verder
14-02-2019

VIA Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting activeren

Lees verder
11-02-2019

Hoger nettoloon of valt het tegen?

Lees verder
Blijf op de hoogte