072-5669116

Uitbreiding verwijtbaarheidstoets WW

Om als ex-werknemer in aanmerking te komen voor een WW-uitkering mag er geen sprake zijn van verwijtbare werkloosheid. Een werknemer is ten slotte verplicht om er alles aan te doen om niet werkloos te worden en als hij werkloos is, moet hij alle passende arbeid aanvaarden. Om te beoordelen of er sprake is van verwijtbare werkloosheid, kent de Werkloosheidswet de zogenaamde verwijtbaarheidstoets. Tot dit jaar was deze toets alleen van toepassing bij opzegging door de werknemer zelf of als het ontslag aan de werknemer te wijten was. Vanaf 1 januari 2012 is de toets echter uitgebreid. Als een werknemer een contractverlenging weigert, dan heeft hij namelijk geen recht meer op een WW-uitkering. Uitzondering hierop is de situatie waarbij er ernstige bezwaren zijn tegen de verlenging of indien de contractverlenging gepaard gaat met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

14-10-2021

De MIA en laadpalen

Lees verder
27-09-2021

Voorgenomen besluiten Prinsjesdag 2021

Lees verder
03-09-2021

Afscheid van de NOW, TVL en andere coronasteun

Lees verder
Blijf op de hoogte